Signal Iduna Ubezpieczenia

infolinia 0 801 120 120 + 48 22 50 56 506Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, to ubezpieczenie chroniące przed trwałym uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią indywidualnych osób fizycznych.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ubezpieczonego, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

WARIANTY UBEZPIECZENIA

W ramach grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oferujemy:

 1. świadczenia podstawowe, z tytułu:
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • śmierci,
 • refundacji kosztów nabycia protez i/lub środków pomocniczych,
 • refundacji kosztów niezbędnych operacji plastycznych
 1. świadczenia dodatkowe (dodatkowa opłata), z tytułu:
 • refundacji kosztów leczenia na terytorium RP,
 • dziennego świadczenia szpitalnego,
 • zasiłku dziennego w związku z niezdolnością do pracy lub nauki,
 • świadczenia w związku z  zawałem serca lub udarem mózgu,
 • refundacji kosztów aktywizacji zawodowej,
 • trwałej niezdolności do pracy.

Pliki do pobrania

Bezpieczne Dziecko

Pakiet „Bezpieczne Dziecko” to kompleksowe, całoroczne
ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
dla Twojego dziecka.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ubezpieczonego, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Pakiet „Bezpieczne Dziecko” to:
 • szeroki zakres ubezpieczenia
 • ochrona na terenie całego świata
 • atrakcyjne zniżki dla rodzeństwa
 • dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia
 • składki od 29 zł rocznie

Możesz wybrać dwa warianty
ubezpieczenia:

 • podstawowy
 • rozszerzony

Polska Izba Ubezpieczeń podjęła inicjatywę, mającą na celu zapewnienie odpowiedniej informacji klientom i umożliwienie optymalnego wyboru ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej. W związku z niedostateczną wiedzą na ten temat zarówno rodziców jak i przedstawicieli placówek oświatowych, Grupa Robocza ds. Ubezpieczeń NNW Dzieci i Młodzieży Szkolnej, wypracowała infografikę tj. materiał o charakterze edukacyjno-informacyjnym.

Dokument ten w prosty i logiczny sposób informuje rodziców, na czym polega ubezpieczenie i jaki wybór ma rodzic, chcąc ubezpieczyć dziecko. Celem dokumentu jest też uświadomienie rodzicom ich praw oraz możliwości wykupienia ubezpieczenia indywidualnie, jako że w praktyce często ubezpieczenia szkolne błędnie traktowane są jako obowiązkowe.

Zachęcamy do zapoznania się z infografiką informacyjno-edukacyjną dot. ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej dostępną w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania


 

Pakiet Student

Pakiet Student to kompleksowe, całoroczne ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla studentów.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ubezpieczonego, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Pakiet Student to:
 • szeroki zakres ubezpieczenia
 • ochrona na terenie całego świata
 • dla studentów od 18 do 26 roku życia
 • składki od 43 zł rocznie

Możesz wybrać jeden z czterech wariantów ubezpieczenia.

 

Pliki do pobrania

Pakiet Oświata

Pakiet Oświata to kompleksowe, całoroczne
ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
dla uczniów oraz personelu placówek oświatowych.


Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ubezpieczonego, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.


Pakiet Oświata to:

 • szeroki zakres ubezpieczenia
 • ochrona na terenie całego świata
 • kilka wariantów ubezpieczenia w jednej placówce oświatowej
 • możliwość przyjęcia do ubezpieczenia, bez konieczności opłacenia składki, 10% uczniów pod warunkiem, że do ubezpieczenia przystąpi 80% wszystkich osób uczących się

Dostępne dwa zakresy
ubezpieczenia:

 • podstawowy
 • rozszerzony


Polska Izba Ubezpieczeń podjęła inicjatywę, mającą na celu zapewnienie odpowiedniej informacji klientom i umożliwienie optymalnego wyboru ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej. W związku z niedostateczną wiedzą na ten temat zarówno rodziców jak i przedstawicieli placówek oświatowych, Grupa Robocza ds. Ubezpieczeń NNW Dzieci i Młodzieży Szkolnej, wypracowała infografikę tj. materiał o charakterze edukacyjno-informacyjnym.

Dokument ten w prosty i logiczny sposób informuje rodziców, na czym polega ubezpieczenie i jaki wybór ma rodzic, chcąc ubezpieczyć dziecko. Celem dokumentu jest też uświadomienie rodzicom ich praw oraz możliwości wykupienia ubezpieczenia indywidualnie, jako że w praktyce często ubezpieczenia szkolne błędnie traktowane są jako obowiązkowe.

Zachęcamy do zapoznania się z infografiką informacyjno-edukacyjną dot. ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej dostępną w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

Jesteś zainteresowany
zakupem ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA? Skorzystaj z

formularza kontaktowego