Signal Iduna Ubezpieczenia

infolinia 0 801 120 120 + 48 22 50 56 506Ubezpieczenia na życie

Grupowe Ubezpieczenie na Życie „Multiochrona”

„Multiochrona” to grupowe ubezpieczenie na życie oferujące zabezpieczenie finansowe pracownika  i jego rodziny, zapewniając przy tym  pełną ochronę ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie „Multiochrona” umożliwia otrzymanie wypłaty świadczenia przez Uposażonych w następujących przypadkach:

 • śmierci Ubezpieczonego,
 • śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku,
 • śmierci Ubezpieczonego w wyniku  Wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
 • śmierci Ubezpieczonego w wyniku Zawału Sercowego lub Udaru Mózgu

oraz przez Ubezpieczonych w przypadku:

 • trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • poważnego zachorowania,
 • leczenia szpitalnego,
 • operacji chirurgicznych,
 • niezdolności do pracy,
 • śmierci małżonka lub partnera,
 • śmierci rodziców lub teściów
 • czy urodzenia dziecka.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jakie korzyści zapewnia zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracownikowi?

Pracownik posiada zabezpieczenie finansowe potrzebne w trudnych sytuacjach życiowych, korzystając z pełnej ochrony ubezpieczeniowej przy znacznie niższej składce niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego.

Ubezpieczenie grupowe posiada również szerszy zakres ochrony, nieoferowany w ubezpieczeniach indywidualnych. Atutem tego ubezpieczenia jest również możliwość objęcia ochroną Członków Rodzin Pracownika. 
Świadczenia nie podlegają opodatkowaniu, nie mogą być zajęte przez sąd oraz są wolne od roszczeń wierzycieli.

Jakie korzyści zapewnia pracodawcy zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia na życie?

Objęcie ochroną ubezpieczeniową pracowników oznacza  efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Przy wdrażaniu programu pracodawca ma możliwość zastosowania różnych rozwiązań finansowych (opłacanie składki przez pracownika, pracodawcę lub w ustalonej proporcji przez pracownika i pracodawcę). Pracodawca może dopasować ubezpieczenie do prowadzonej przez siebie polityki kadrowej poprzez różnicowanie wysokości wypłacanych świadczeń (jednakowa wysokość dla wszystkich pracowników; ustalona w oparciu o wysokość zarobków, uzależniona od pełnionego stanowiska, wieku lub stażu pracy) oraz wyodrębnienie w ramach firmy grup pracowników wymagających szczególnego rodzaju ochrony.

Pliki do pobrania

Program Twoja Firma - pakietowe grupowe ubezpieczenie na życie

Twoja Firma to program grupowego ubezpieczenia na życie, który zapewni Twoim pracownikom bezpieczeństwo finansowe w trudnych sytuacjach życiowych.

Oferta skierowana jest do firm zatrudniających od 3 do 20 osób.

Zakres ten obejmuje rozmaite zdarzenia:

 • dotyczące życia lub zdrowia osób ubezpieczonych (śmierć ubezpieczonego lub jego bliskich, trwały uszczerbek na zdrowiu, poważne zachorowania, urodzenie martwego dziecka)
 • leczenie szpitalne, pobyt na OIOM, operacje
 • niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • urodzenie dziecka

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Kto może przystąpić do umowy ubezpieczenia Twoja Firma?
Do umowy przystępuje pracodawca i pracownicy.

Czy pracownik dostanie odszkodowanie w przypadku śmierci rodzica?
Tak, ubezpieczenie Twoja Firma w wariancie SIGMA przewiduje takie świadczenie.

U małżonka pracownika stwierdzono nowotwór. Czy pracownik dostanie odszkodowanie?
Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczenia w przypadku tego poważnego zachorowania. Świadczenie zostanie wypłacone.

Kiedy należne jest świadczenie za leczenie szpitalne?
Świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego jest należne, jeżeli leczenie szpitalne trwało 4 dni w wyniku choroby lub 2 dni w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Czy wypłaca się świadczenie z powodu zawału serca?
Tak. Zawał serca  kwalifikuje się do wypłaty odszkodowania.

Pliki do pobrania

Podstawowe benefity:
 • Gwarancja bezpieczeństwa finansowego
 • Możliwość dopasowania poziomu i zakresu ochrony do potrzeb Klienta
 • Wysokie świadczenia w przypadku nagłej śmierci
 • Ochrona rodziny Ubezpieczonego

Jesteś zainteresowany
zakupem ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA? Skorzystaj z

formularza kontaktowego