Signal Iduna Ubezpieczenia

infolinia 0 801 120 120 + 48 22 50 56 506Ubezpieczenia turystyczne

Bezpieczne Podróże MULTITRIP

Ubezpieczenie dla osób często wyjeżdżających za granicę prywatnie, a także w celach biznesowych bądź służbowo. Zapewnia wysokie sumy ubezpieczenia i możliwość dopasowania zakresu ryzyk odpowiednio do rodzaju podróży. Można wykupić je w wersji imiennej lub bezimiennej.

W wersji imiennej ubezpieczenie może zostać zawarte na okres 6 lub 12 miesięcy, w tym czasie ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie wyjazdy bez względu na ich ilość pod warunkiem, że każdorazowa podróż nie trwa dłużej niż 60 dni.

W wersji bezimiennej ochrona trwa w okresie obowiązywania umowy, wyłącznie w trakcie określonej liczby osobodni, za które została opłacona składka. Ta forma ubezpieczenia zawierana jest na 1 rok (najmniejszy pakiet zawiera 100 osobodni). Każdy wyjazd musi zostać zgłoszony poprzez dedykowaną platformę.

Umowa ubezpieczenia zawsze zawiera ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie pomocy prawnej.

Dodatkowo Ubezpieczający może rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej wykupując ubezpieczenia:

  • bagażu
  • sprzętu sportowego
  • odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie turystyczne Bezpieczne Podróże w wariancie MULTITRIP zostało stworzone w celu zapewnienia maksymalnej ochrony dopasowanej do indywidualnych potrzeb każdego Ubezpieczonego podróżującego często za granicę.

Pliki do pobrania

Podstawowe benefity:

  • Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci wynosi 100% sumy ubezpieczenia NNW
  • Ochrona prawna w standardzie
  • Szeroki zakres assistance

Jesteś zainteresowany
zakupem ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA? Skorzystaj z

formularza kontaktowego