Signal Iduna Ubezpieczenia

infolinia 0 801 120 120 + 48 22 50 56 506Ubezpieczenia na życie - zgłoszenie roszczenia

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

Indywidualne Terminowe Ubezpieczenie na Życie dba o bezpieczeństwo finansowe Twoich bliskich. Nie martw się o ich los - gdyby zabrakło im Ciebie, nie zabraknie im środków do życia.

Ubezpieczenie to jest niezwykle atrakcyjną ofertą - za niewielką składkę uzyskuje się duże sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczony może rozszerzyć zakres ochrony o umowy dodatkowe:

 • Ubezpieczenie na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby
 • Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu
 • Ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych
 • Ubezpieczenie na wypadek trwałego kalectwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem
 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku
 • Ubezpieczenie na wypadek braku możliwości opłacania składki przez ubezpieczonego na skutek trwałej niezdolności do pracy

Pliki do pobrania

Podstawowe benefity:
 • Elastyczność - możliwość dopasowania zakresu i poziomu ochrony
 • Kompleksowość - bardzo szeroki zakres ochrony
 • Bezpieczeństwo - ochrona przez 24 godziny działające na całym świecie
 • Preferencyjne warunki - wysoka ochrona i niskie składki

UBR/UBTR Ubezpieczenie na życie i dożycie

Ten innowacyjny produkt łączy korzyści, jakie daje ubezpieczenie na życie i dożycie z gwarantowanym zwrotem składek, z korzyściami ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

UBR/UBTR to najlepsze ubezpieczenie dla:

 • ludzi młodych i aktywnych
 • małżeństw i singli
 • rodzin z dziećmi
 • aktywnych osób starszych
 • dziadków, którzy chcą założyć polisę dla wnuków

Dlaczego warto kupić?

 • więcej korzyści niż w pojedynczym, standardowym ubezpieczeniu na życie i dożycie lub ubezpieczeniu NNW
 • zamiast dwóch pojedynczych ubezpieczeń dwa w jednym
 • oszczędność połączona z ochroną
 • świadczenie za złamania, oparzenia, trwałe kalectwo i za leczenie szpitalne - wypłata nie powoduje obniżenia świadczeń z tytułu śmierci oraz z tytułu dożycia końca okresu ubezpieczenia
 • mądra inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo dzieci oraz wnuków

Pliki do pobrania

Jak ochronić siebie i najbliższych - Pakietowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Zalety ubezpieczenia:
 • Wybór
  Sam wybierasz wariant oraz okres swojego ubezpieczenia.
 • Rosnąca suma ubezpieczenia
  Suma Twojego ubezpieczenia rośnie z roku na rok, a Ty nie musisz płacić większych składek.
 • Szybka pomoc medyczna
  W ramach ubezpieczenia assistance zorganizujemy pomoc medyczną w sytuacji nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.
 • Infolinia Medyczna
  Masz szybki i łatwy dostęp do informacji medycznej pod jednym numerem telefonu 22 505 65 06 przez 24 godziny na dobę.
 • Infolinia Baby Assistance
  Szybko uzyskasz pomocne informacje na temat ciąży i pielęgnacji noworodka.
 • Dodatkowa ochrona
  Możesz dodatkowo ubezpieczyć się na sytuację leczenia.

Korzyści dla Ubezpieczonego:

 • zabezpieczenie finansowe w trudnych sytuacjach życiowych
 • szeroka ochrona ubezpieczeniowa
 • rosnąca suma ubezpieczenia przy stałej składce
 • elastyczny zakres ubezpieczenia dopasowany do sytuacji rodzinnej Ubezpieczonego
 • minimum formalności przy zawarciu umowy

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy mogę rozszerzyć umowę ubezpieczenia o dodatkową ochronę?
Tak, swoje ubezpieczenie możesz rozszerzyć o dodatkową ochronę:

 1. powypadkowe leczenie szpitalne już od 9 PLN/m-c
 2. assistance medyczny od 1 PLN/m-c, zyskujesz pomoc przy organizacji:
 • transportu medycznego
 • rehabilitacji, fizykoterapii w domu lub przychodni
 • wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
 • wizyty pielęgniarki po hospitalizacji
 • opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi
 • pomoc psychologa

Kiedy pieniądze zostaną wypłacone?

 • w przypadku śmierci Ubezpieczonego
 • w przypadku śmierci Ubezpieczonego lub członka rodziny Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • w przypadku trwałego kalectwa Ubezpieczonego lub członka rodziny Ubezpieczonego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem

 

Z dniem 1 listopada 2010 roku wszystkie polisy na życie zawarte w Link4 Life zostały przeniesione do firmy SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 181-185 ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22.05.2003) transakcja została zaakceptowana przez Komisję Nadzoru Finansowego. Oznacza to, że od listopada wszyscy Klienci Link4 Life stają się automatycznie Klientami SIGNAL IDUNA Życie Polska.

 

Pliki do pobrania

Ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci ze świadczeniem z tytułu trwałego kalectwa Uposażonego

Ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci ze świadczeniem z tytułu kalectwa Uposażonego umożliwia bezpieczne zgromadzenie posagu dla dzieci. "Bezpieczne" oznacza, że nawet w przypadku śmierci Ubezpieczonego (dorosłego), wypłacimy Uposażonemu (dziecku) na koniec okresu trwania polisy sumę ubezpieczenia.

Dodatkowo, w sytuacji śmierci Ubezpieczonego, wypłącimy Uposażonemu rentę kwartalną w wysokości 6% sumy ubezpieczenia od śmierci Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia. Ponadto, w przypadku śmierci Ubezpieczającego  i powstania całkowitego, trwałego kalectwa dziecka, w okresie ubezpieczenia renta kwartalna będzie wypłacana do końca życia Uposażonego.

Część składek wpłacanych przez Ubezpieczającego jest inwestowana i przynosi zyski, które mogą być wykorzystane jako składka za dodatkową sumę ubezpieczenia (Dodatkowa Ochrona) lub mogą być gromadzone na rachunku zysków dodatkowych (Konto Zysku).

Po upływie 10 lat ubezpieczenia, Ubezpieczający może wypłacić część lub wszystkie środki zgromadzone na rachunku zysków dodatkowych. Wypłata taka nie ma wpływu na ochronne funkcje polisy.

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci można uzupełnić dodatkowymi umowami?
Tak, do ubezpieczenia zaopatrzenia dzieci możesz dokupić dodatkowe umowy:

 • na Wypadek Śmierci Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku (dla dorosłego),
 • na Wypadek Trwałego Kalectwa Uposażonego spowodowanego Nieszczęśliwym Wypadkiem (dla dziecka),
 • na Wypadek Trwałego Kalectwa Uposażonego spowodowanego Nieszczęśliwym Wypadkiem (dla dziecka).
 • na Wypadek Urazu Spowodowanego Nieszczęśliwym Wypadkiem (dla dorosłego)
 • na Wypadek Całkowitej Niezdolności do Pracy (dla dorosłego)

Pliki do pobrania

Jesteś zainteresowany
zakupem ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA? Skorzystaj z

formularza kontaktowego