Życie

Finansowe zabezpieczenie na wypadek niespodziewanych zdarzeń losowych i utraty zdrowia.

Sprawdź szczegóły

Zdrowie

Ideą naszych ubezpieczeń zdrowotnych jest zapewnienie świadczenia usług w prywatnych placówkach medycznych.

Podróż

Na każdy rodzaj podróży - wyjazd prywatny, służbowy, na wakacje, do rodziny czy znajomych. Z biurem podróży lub na własną rękę.

NNW

Wsparcie finansowe w przypadku wystąpienia nagłego, niezależnego od woli Ubezpieczonego zdarzenia oraz choroby.