Informacja dla klientów GTI Travel Poland Sp. z o.o.


Po sporządzeniu przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. szczegółowego wyliczenia należnych kwot zwrotu oraz przekazaniu listy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Marszałek Województwa Mazowieckiego wyda dyspozycję wypłaty środków z gwarancji ubezpieczeniowej. SIGNAL IDUNA dokona wypłat należnych kwot bezpośrednio poszkodowanym klientom w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania dyspozycji wypłaty środków.
Informacja o wydaniu dyspozycji wypłaty środków i terminie wypłat zostanie podana komunikacie na  stronach internetowych Urzędu i SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.