Informacja dla klientów GTI Travel Poland Sp. zo.o.


Roszczenia należy składać do Marszałka Województwa Mazowieckiego. Po upływie tego terminu zostanie przeprowadzona analiza dotycząca poprawności wszystkich złożonych roszczeń i ustalenie kwot zwrotów należnych Klientom. Marszałek Województwa po otrzymaniu od gwaranta (SIGNAL IDUNA) szczegółowych wyliczeń, wyda dyspozycję wypłaty środków. Wypłaty zostaną dokonane przez SIGNAL IDUNA w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania dyspozycji wypłaty środków.

SIGNAL IDUNA dołoży wszelkich starań aby opisany powyżej proces przebiegał sprawnie.