Informacje dotyczące niewypłacalności Biura Podróży MALTUR dla Podróżnych, którzy zawarli umowę o udział w imprezie turystycznej, która nie zostanie zrealizowana


W związku z niewypłacalnością Biura Podróży MALTUR, które posiada gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., rozpoczęliśmy proces przyjmowania roszczeń z tytułu zawartych umów o świadczenie imprez turystycznych lub powiązanych usług turystycznych, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane przez Biuro Podróży MALTUR.

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji po numerami telefonów:

+48 22 50 56 506 lub 0 801 120 120

Dni/godziny pracy infolinii: poniedziałek- sobota, godz. 8.00- 20.00

Dodatkowo istnieje możliwość przesyłania kompletu dokumentacji scanem na adres: info.likwidacja@signal-iduna.pl

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Uprawnieni do składania roszczeń są:

  • poszkodowani Podróżni,
  • agenci (należy dołączyć pełnomocnictwo od Podróżnego).

Roszczenie może złożyć:

  • osoba/firma, która zawarła umowę w imieniu swoim i/lub pozostałych osób z umowy,
  • każdy Podróżny z umowy we własnym imieniu.

Do roszczenia należy dołączyć:

  • kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki lub kopie dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
  • kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych należności za imprezę turystyczną lub usługi turystyczne, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
  • formularz zgłoszenia szkody z gwarancji ubezpieczeniowej (pobierz formularz).

Roszczenia należy składać na adres:

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
ul. Przyokopowa 31
01-208 Warszawa