Komunikat dla Klientów biura podróży Filiz Sp. z o.o.


Środki z gwarancji ubezpieczeniowej zostaną uruchomione na pokrycie roszczeń z tytułu zawartych umów o świadczenie imprez turystycznych, które nie zostały zrealizowane.

Wszystkich Klientów ubiegających się o wypłatę środków na pokrycie zwrotów wpłat za niezrealizowane imprezy turystyczne prosimy o bezpośredni kontakt z:

URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Departament Kultury, Promocji i Turystyki
ul. Okrzei 35
03-715 Warszawa

Do roszczenia należy załączyć:

  • Kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, zawartej między Biurem Podróży a poszkodowanym
  • Kopię dowodu wpłaty dokonanej do Biura Podróży za imprezę turystyczną (np. wyciąg bankowy, pokwitowanie, druk KP)
  • Formularz zgłoszenia szkody z gwarancji ubezpieczeniowej (pobierz formularz)

Uprawnieni do składania roszczeń są poszkodowani Klienci, w przypadku składania roszczeń przez agentów należy dołączyć pełnomocnictwo od Klienta.

Roszczenie może złożyć osoba,  która zawarła umowę w imieniu swoim i pozostałych osób z umowy, jak również każdy Klient z umowy we własnym imieniu.

Zgodnie z zapisami ww. umowy gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej nieprzekraczalny termin składania roszczeń w związku z niezrealizowanymi imprezami turystycznymi:

  • dla Klientów, którzy zawarli umowy w okresie do 25 czerwca 2012 r. upływa w dniu 24 czerwca 2013 r.
  • dla Klientów, którzy zawarli umowy w okresie od 26 czerwca 2012 r. upływa w dniu 24 czerwca 2014 r.