Komunikat o wypłacie odszkodowań klientom biura FILIZ Sp. z o.o.


Jednocześnie informujemy, że część roszczeń została rozpatrzona odmownie. Były to roszczenia dotyczące:

  • umów anulowanych z przyczyn leżących po stronie organizatora turystyki
  • zakupu wycieczek fakultatywnych, na które klienci zawarli oddzielne umowy
  • zgłoszeń z niekompletną dokumentacją

Wykaz spraw z numerami rezerwacji:

Ewentualne zapytania dotyczące tematu wypłat prosimy kierować na adres: info.likwidacja@signal-iduna.pl.