Biuro Administracji umowa – zlecenie


Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref: BA/WA

Dołącz do naszego zespołu!

 

Biuro Administracji

umowa – zlecenie

 

Kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie.
 • Doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku.

 Do zadań pracownika należeć będzie w szczególności:

 Wsparcie Biura Administracji w bieżących zadaniach, w tym:

 • Obsługa korespondencji przychodzącej.
 • Obsługa korespondencji wychodzącej.
 • Obsługa dokumentacji szkodowej.
 • Skanowanie dokumentów.
 • Archiwizacja akt szkodowych.

 Oczekiwania:

 • Samodzielność i dobra organizacja pracy.
 • Odporność na stres i zaangażowanie.
 • Komunikatywność.
 • Terminowość, sumienność i dokładność.
 • Znajomość języka angielskiego mile widziana.

Oferujemy:

 • Samodzielność w realizacji działań.
 • Pracę w prężnie rozwijającym się zespole.
 • Dobrą lokalizację tuż przy stacji metra „Rondo Daszyńskiego”.
 • Owocowe piątki, codziennie muesli i chrupki na śniadanie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV poprzez przycisk „Aplikuj”.

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”. Jeżeli wyraża Pan/Pani zgodę na wzięcie udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez SIGNAL IDUNA Polska TU SA lub SIGNAL IDUNA Życie Polska TU SA, prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie danych osobowych oraz innych informacji zawartych w załączonych dokumentach w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych”. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

  

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 Administratorem danych osobowych jest SIGNAL IDUNA Polska TU SA i SIGNAL IDUNA Życie Polska TU SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 31 z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 31 (dalej Spółka).

*Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@signal-iduna.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. (*Od 25 maja 2018 r.)

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych:

 • rekrutacja na stanowisko, zgodnie z ogłoszeniem – podstawa prawna – w zakresie danych niezbędnych do zatrudnienia, podstawą prawną jest przepis prawa, jakim jest Ustawa Kodeks Pracy. W zakresie danych dodatkowych, podanych w aplikacji, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez dodanie oświadczenia zgody w przesłanych dokumentach lub poprzez jednoznaczne działanie polegające na złożeniu aplikacji w związku z ogłoszeniem klikając przycisk Aplikuj. Przetwarzanie danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 • przyszłe procesy rekrutacyjne – podstawa prawna – dobrowolna zgoda osoby. Przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż rok.

Odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy administratora danych,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, dostawcy usług IT, firmy księgowe, audytorzy zewnętrzni, – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług

Dobrowolność podania danych:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługuje Panu/Pani prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • wycofania udzielonej dobrowolnie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 • do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych