Niewypłacalność Dapik Sp. z o.o.- informacje dla Podróżnych


Informacje dotyczące niewypłacalności Dapik Sp. z o.o. dla Podróżnych, którzy zawarli umowę o udział w imprezie turystycznej, która nie zostanie zrealizowana.

W związku z informacją od Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczącą niewypłacalności Dapik Sp. z o.o., które posiada gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., rozpoczęliśmy proces przyjmowania roszczeń z tytułu zawartych umów o świadczenie imprez turystycznych lub powiązanych usług turystycznych, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane przez Dapik Sp. z o.o.

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji po numerem telefonu:

+48 22 50 56 506

Dni/godziny pracy Service Center: poniedziałek- piątek, godz. 8.00- 17.00

Prosimy o zgłoszenie roszczenia poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: https://w3.signal-iduna.pl/OWU_doc/forms/formularz_gwarancji_ubezpieczeniowej.pdf

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Uprawnieni do składania roszczeń są:

  • poszkodowani Podróżni,
  • agenci (należy dołączyć pełnomocnictwo od Podróżnego).

Roszczenie może złożyć:

  • osoba/firma, która zawarła umowę w imieniu swoim i/lub pozostałych osób z umowy,
  • każdy Podróżny z umowy we własnym imieniu.

Prosimy o dołączenie do zgłoszenia następujących dokumentów:

  • kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki lub kopie dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
  • dowód wpłaty na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych należności za imprezę turystyczną lub usługi turystyczne, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;