Jacek Smolarek, Prezes Zarządu SIGNAL IDUNA


Jacek Smolarek

Absolwent Wydział Historii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Swoją edukację kontynuował na Uniwersytecie im. J. Gutenberga w Moguncji (program stypendialny TEMPUS), Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzanie) oraz Politechnice Warszawskiej (Rzeczoznawstwo majątkowe). Posiada tytuł doktora nauk humanistycznych.

Karierę zawodową rozpoczynał w 1992 roku w jednej z pierwszych działających na polskim rynku wywiadowni gospodarczych Creditreform Polska Sp. z o.o. W latach 1994-1996 zajmował kierownicze stanowisko w Siemens Sp. z o.o., gdzie odpowiedzialny był za rozwój sieci sprzedaży. W roku 1996 dołączył do zespołu ESSO Polska Sp. z o.o. jako Project Manager i szef regionalnego biura inwestycji, w którym zarządzał inwestycjami spółki w regionie środkowej i północnej Polski.

W latach 2000-2015 związany był z Grupą Generali w Polsce, najpierw jako Dyrektor Departamentu Logistyki, później dodatkowo Dyrektor Departamentu Personalnego. W 2005 roku został powołany do zarządu Generali PTE S.A., a w roku 2013 na stanowisko prezesa zarządu PTE. Odpowiadał za departamenty: Logistyki, Personalny, IT, Obsługi Sił Sprzedaży, Prawny oraz Audytu Wewnętrznego.

W latach 2015-2018 zarządzał spółkami Concordia Polska TUW oraz WTUŻiR Concordia Capital S.A., w których skupił się m.in. na zmianie pozycji firmy na rynku, zwiększeniu przychodów, zysku netto, jak i wskaźników wypłacalności. Od 2019 roku pełnił rolę doradcy biznesowego w organizacjach typu start-up. Współpracował z funduszami Venture Capital.