Program Hotel w ofercie SIGNAL IDUNA


Program Hotel jest częścią majątkowego produktu Bezpieczna Firma.  Łączy w sobie podstawowy pakiet obejmujący ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
z możliwością rozszerzenia go o wiele dodatkowych ryzyk.

Podstawę Programu Hotel stanowią ubezpieczenia:

 • mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • od przepięcia
 • od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • sprzętu elektronicznego
 • zepsucia towarów wskutek rozmrożenia
 • odpowiedzialności cywilnej

 

Ubezpieczenie OC może być rozszerzone o:

 • odpowiedzialność za rzeczy należące do gości hotelowych
 • szkody wynikające z zatruć pokarmowych
 • szkody spowodowane przez zwierzęta należące do gospodarstwa agroturystycznego
 • szkody w urządzeniach rekreacyjnych
 • szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się na parkingu hotelowym

 

Na podstawie szczegółowej analizy rynku oraz rozmów z naszymi obecnymi, jak
i potencjalnymi Klientami, stworzyliśmy Program Hotel, którego niewątpliwym atutem jest szeroki zakres ryzyk już w pakiecie podstawowym oraz możliwość uzupełnienia go
o ubezpieczenia dodatkowe. Program Hotel stanowi atrakcyjną alternatywę dla podobnych ubezpieczeń innych firm
– podsumowuje Marta Brancewicz, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych.