Signal Iduna Ubezpieczenia

infolinia 0 801 120 120 + 48 22 50 56 506

Biuro prasowe

04.09.2014

Wypłaty dla klientów GTI TRAVEL POLAND Sp. z o.o.

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie informują, że po przekazaniu 3 września 2014 r. przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. szczegółowego wyliczenia należnych kwot zwrotu, Marszałek Województwa Mazowieckiego dnia 4 września 2014 r. wydał dyspozycję wypłaty ze środków z umowy gwarancji ubezpieczeniowej nr M 255986 z dnia 27 sierpnia 2012 r. wystawionej na rzecz GTI TRAVEL POLAND Sp. z o.o.

dalej