Signal Iduna Ubezpieczenia

infolinia 0 801 120 120 + 48 22 50 56 506Ubezpieczenia turystyczne

Bezpieczne Podróże Business

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla firm wysyłających swoich pracowników w zagraniczne podróże służbowe, a także dla osób prywatnych często wyjeżdżających za granicę w celach służbowych. Można wykupić je w formie imiennej lub bezimiennej.

W wersji bezimiennej ochrona trwa w okresie obowiązywania umowy, wyłącznie w trakcie określonej liczby osobodni, za które została opłacona składka. Ta forma ubezpieczenia zawierana jest na 1 rok (najmniejszy pakiet zawiera 100 osobodni).

Umowa ubezpieczenia obowiązkowo zawiera ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie pomocy i ochrony prawnej. Dodatkowo Ubezpieczający może rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej wykupując ubezpieczenia:

  • bagażu podróżnego
  • sprzętu sportowego
  • odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie turystyczne Bezpieczne Podróże w wariancie BUSINESS zostało stworzone w celu zapewnienia maksymalnej ochrony dopasowanej do indywidualnych potrzeb każdego Ubezpieczonego wyjeżdżającego służbowo w podróż zagraniczną.

 

 

Pliki do pobrania

Podstawowe benefity:

  • Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci wynosi 100% sumy ubezpieczenia NNW
  • Ochrona prawna w standardzie
  • Szeroki zakres assistance

Jesteś zainteresowany
zakupem ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA? Skorzystaj z

formularza kontaktowego