Signal Iduna Ubezpieczenia

infolinia 0 801 120 120 + 48 22 50 56 506Ubezpieczenia na życie

Terminowe ubezpieczenie na życie

Terminowe Ubezpieczenie na Życie dba o bezpieczeństwo finansowe Twoich bliskich. Nie martw się o ich los - gdyby zabrakło im Ciebie, nie zabraknie im środków do życia.

Ubezpieczenie to jest niezwykle atrakcyjną ofertą - za niewielką składkę uzyskuje się duże sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczony może rozszerzyć zakres ochrony o umowy dodatkowe:

 • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w u w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym
 • Ubezpieczenie dodatkowe z tytułu Niezdolności do Pracy lub Niezdolności do Samodzielnej Egzystencji
 • Ubezpieczenie dodatkowe z tytułu Poważnego Zachorowania
 • Ubezpieczenie dodatkowe z tytułu Operacji Chirurgicznych
 • Ubezpieczenie dodatkowe z tytułu Leczenia Szpitalnego

Pliki do pobrania

Podstawowe benefity:

 • Elastyczność - możliwość dopasowania zakresu i poziomu ochrony
 • Kompleksowość - bardzo szeroki zakres ochrony
 • Bezpieczeństwo - ochrona przez 24 godziny działające na całym świecie
 • Preferencyjne warunki - wysoka ochrona i niskie składki

Ochrona Phinance

Terminowe Ubezpieczeni na Życie "Ochrona Phinance"

Terminowe Ubezpieczenie na Życie to bezpieczeństwo finansowe Twoich bliskich.
Nie martw się o ich los - w przypadku gdy zabraknie im Ciebie, nie zabraknie im środków do życia.


Zakresem ubezpieczenia objęte są następujące zdarzenia:

 • śmierć Ubezpieczonego,
 • poważny uraz Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • poważne zachorowanie Ubezpieczonego,
 • pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Za niewielką składkę uzyskujesz wysokie sumy ubezpieczenia.

Pliki do pobrania:

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie "Ochrona Phinance"

Pliki do pobrania

Jesteś zainteresowany
zakupem ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA? Skorzystaj z

formularza kontaktowego