Signal Iduna Ubezpieczenia

infolinia 0 801 120 120 + 48 22 50 56 506

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

Ponad 100 lat doświadczenia. Miliony zadowolonych Klientów.

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042793.

NIP: 583-27-58-112

Akcjonariusze:

  • SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG
  • Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Gdańsku

Kapitał zakładowy:  43 100 000,00 zł opłacony w całości.

Zarząd:

Jürgen Reimann - Prezes Zarządu
Agnieszka Kiełbasińska - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

dr Stefan Kutz - Przewodniczący
Clemens Vatter - Wiceprzewodniczący

Członkowie:

Wiesław Szajda
Josef Katzer

Spółka otrzymała zezwolenie Ministerstwa Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w dniu 3 sierpnia 2001. Działalność operacyjną rozpoczęła 30 stycznia 2002.