Signal Iduna Ubezpieczenia

infolinia 0 801 120 120 + 48 22 50 56 506

SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.

Ponad 100 lat doświadczenia. Miliony zadowolonych Klientów.

SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041619.

NIP: 583-27-56-024

Akcjonariusze:

  • SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG
  • Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Gdańsku

Kapitał zakładowy: 28 240 000 zł opłacony w całości.

Zarząd:

Jürgen Reimann - Prezes Zarządu
Agnieszka Kiełbasińska - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

dr Stefan Kutz - Przewodniczący
Clemens Vatter - Wiceprzewodniczący

Członkowie:

Josef Katzer
Wiesław Szajda

Spółka otrzymała zezwolenie Ministerstwa Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w dniu 3 sierpnia 2001. Działalność operacyjną rozpoczęła w dniu 25 października 2001.