Signal Iduna Ubezpieczenia

infolinia 0 801 120 120 + 48 22 50 56 506

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Zgodnie z wymogami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 roku poniżej zamieszczamy sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Spółek SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz SIGNAL IDUNA Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. sporządzone za 2016 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz danymi statystycznymi dotyczącymi postępowań pozasądowych:

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Spółki SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. za 2016 rok zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 30 marca 2017 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz danymi statystycznymi dotyczącymi postępowań pozasądowych.

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Spółki SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. za 2016 rok zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 30 marca 2017 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz danymi statystycznymi dotyczącymi postępowań pozasądowych.