Signal Iduna Ubezpieczenia

infolinia 0 801 120 120 + 48 22 50 56 506

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Zgodnie z wymogami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 roku poniżej zamieszczamy sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Spółek SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz SIGNAL IDUNA Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. sporządzone za 2016 rok wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz danymi statystycznymi dotyczącymi postępowań pozasądowych:

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Spółki SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. za 2016 rok zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 30 marca 2017 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz danymi statystycznymi dotyczącymi postępowań pozasądowych.

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Spółki SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. za 2016 rok zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 30 marca 2017 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz danymi statystycznymi dotyczącymi postępowań pozasądowych.

 

Przetarg na wybór firmy audytorskiej

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. oraz SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. rozpoczynają przetarg na wybór firmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzenia badania za okresy obrotowe:
• od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
• od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.


Firmy audytorskie, które chcą wziąć udział w przetargu proszone są o przesłanie do 4 sierpnia 2017 roku zgłoszenia na poniższy adres:

oferta.audyt@signal-iduna.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie do Państwa przesłana stosowana dokumentacja przetargowa.

Jednocześnie informujemy, że termin nadsyłania ofert to 18 sierpień 2017 roku.