Signal Iduna Ubezpieczenia

infolinia 0 801 120 120 + 48 22 50 56 506

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 488 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej SIGNAL IDUNA Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zostanie zamieszczone w ciągu 20 tygodni od końca roku obrotowego 2016 r.