Ubezpieczenie NNW dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej-

Pakiet Oświata

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie

Nasze ubezpieczenie skierowane jest do dzieci w żłobkach i przedszkolach, dzieci szkolnej i uczącej się młodzieży oraz pracowników placówek oświatowych. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje przez 12 miesięcy i działa całą dobę, niezależnie od miejsca pobytu – w Polsce i za granicą*, w szkole i poza nią.

Dlaczego warto:

ubezpieczenie już od 1,67 zł za miesięczną ochronę
możliwość zwolnienia ze składki 10% uczniów w trudnej sytuacji materialnej
szeroki zakres usług assistance
ochrona na terenie całego świata*

 

Kiedy i jak możemy pomóc

Udzielamy pomocy i wsparcia finansowego, jeśli dziecko ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi lub zachoruje. W takiej sytuacji możemy wypłacić odszkodowanie, zwrócić poniesione koszty związane z powrotem do zdrowia, zapewnić pomoc medyczną oraz usługi assistance. Możemy otoczyć ochroną również uczniów szkół sportowych za dodatkową zwyżką składki.

Ubezpieczenie obejmuje kontuzje, o które nie trudno podczas zabawy czy aktywności fizycznej: jak rany, złamania, zwichnięcia, oparzenia czy pogryzienia przez zwierzęta, a także poważniejsze skutki wypadków takie jak trwały uszczerbek na zdrowiu czy śmierć.

Zakres rozszerzony obejmuje pobyt dziecka w szpitalu w wyniku choroby, w tym COVID-19.

Zakres ubezpieczenia

Oferujemy dwa zakresy ubezpieczenia, dzięki czemu wybierzesz taką ochronę, jakiej potrzebujesz. Sprawdź dokładny zakres ubezpieczenia:

Pamiętaj, aby sprawdzić w OWU  (znajdziesz je na dole strony w sekcji ‘pliki do pobrania’) wyłączenia, których nie obejmuje Ubezpieczenie NNW Dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej  

Co obejmuje zakres assistance szkolnego

Niezależnie na jaki wariant ubezpieczenia się zdecydujesz, możesz liczyć na dodatkową pomoc w sytuacji awaryjnej, czyli assistance szkolny. W Pakiecie Oświata to:

  • Wizyta Lekarza Centrum Assistance
  • Organizacja wizyty u lekarza specjalisty
  • Wizyta pielęgniarki
  • Dostawa leków
  • Transport medyczny
  • Infolinia medyczna
  • Indywidualne korepetycje
  • Pomoc psychologa
  • Szkolny serwis informacyjno-organizacyjny
  • Ochrona w sieci

* Nie dotyczy refundacji kosztów: leczenia, rehabilitacji, odbudowy zębów stałych,  oraz naprawy lub nabycia Przedmiotów Ortopedycznych i Środków Pomocniczych.

Zobacz również