Pakiet Student

Pakiet Student to kompleksowe, całoroczne ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla studentów.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ubezpieczonego, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Pakiet Student to:

  • szeroki zakres ubezpieczenia
  • ochrona na terenie całego świata
  • dla studentów od 18 do 26 roku życia
  • składki od 43 zł rocznie

Możesz wybrać jeden z czterech wariantów ubezpieczenia.