Ubezpieczenia życiowe

Program Ekstra Grupa posiada szeroki zakres ubezpieczenia i obejmuje zdarzenia, których wystąpienie może wywołać destabilizację finansową.


OVB Życie - Ekstra Grupa

Program Ekstra Grupa posiada szeroki zakres ubezpieczenia i obejmuje zdarzenia, których wystąpienie może wywołać destabilizację finansową. Oznacza to, że świadczenie jest wypłacane m.in. w przypadku:

 • śmierci Ubezpieczonego
 • śmierci osób bliskich Ubezpieczonego
 • narodzin dziecka
 • leczenia szpitalnego Ubezpieczonego
 • utraty zdrowia Ubezpieczonego
 • poważnego zachorowania

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby w wieku od 14 do 67 lat. Umowa zawierana jest na 1 rok i automatycznie odnawiana.

Korzyści dla Ubezpieczonego:

 • zabezpieczenie finansowe potrzebne w trudnych sytuacjach życiowych
 • pełna ochrona ubezpieczeniowa przy stałej niskiej składce
 • szeroki zakres ubezpieczenia – zabezpieczenie na wypadek śmierci, nieszczęśliwych wypadków, wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu
 • elastyczny zakres ubezpieczenia dopasowany do sytuacji rodzinnej Ubezpieczonego
 • minimum formalności przy zawarciu umowy

OVB Życie - Terminowe ubezpieczenie na życie

Terminowe Ubezpieczenie na Życie dba o bezpieczeństwo finansowe Twoich bliskich. Nie martw się o ich los – gdyby zabrakło im Ciebie, nie zabraknie im środków do życia.

Ubezpieczenie to jest niezwykle atrakcyjną ofertą – za niewielką składkę uzyskuje się duże sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczony może rozszerzyć zakres ochrony o umowy dodatkowe:

 • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w u w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym

Pliki do pobrania