Sprawozdania finansowe


Zgodnie z wymogami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 roku poniżej zamieszczamy sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Spółek SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz SIGNAL IDUNA Życie Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.:

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. za 2023 rok

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. za 2023 rok

Dane statystyczne dotyczące Postępowań pozasądowych SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. za rok 2023

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. za 2023 rok

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. za 2023 rok

Dane statystyczne dotyczące Postępowań pozasądowych SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. za rok 2023

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Spółki SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta zawierającym opinię biegłego rewidenta oraz danymi statystycznymi dotyczącymi postępowań pozasądowych

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Spółki SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta zawierającym opinię biegłego rewidenta oraz danymi statystycznymi dotyczącymi postępowań pozasądowych

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Spółki SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta zawierającym opinię biegłego rewidenta oraz danymi statystycznymi dotyczącymi postępowań pozasądowych

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Spółki SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta zawierającym opinię biegłego rewidenta oraz danymi statystycznymi dotyczącymi postępowań pozasądowych

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Spółki SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta zawierającym opinię biegłego rewidenta oraz danymi statystycznymi dotyczącymi postępowań pozasądowych.

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Spółki SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta zawierającym opinię biegłego rewidenta oraz danymi statystycznymi dotyczącymi postępowań pozasądowych.

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Spółki SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta zawierającym opinię biegłego rewidenta oraz danymi statystycznymi dotyczącymi postępowań pozasądowych.

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Spółki SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta zawierającym opinię biegłego rewidenta oraz danymi statystycznymi dotyczącymi postępowań pozasądowych.

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Spółki SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. za 2018 rok zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 28 marca 2019 roku wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta zawierającym opinię biegłego rewidenta oraz danymi statystycznymi dotyczącymi postępowań pozasądowych.

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Spółki SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. za 2018 rok zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 28 marca 2019 roku wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta zawierającym opinię biegłego rewidenta oraz danymi statystycznymi dotyczącymi postępowań pozasądowych. 

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Spółki SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. za 2017 rok zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 27 marca 2018 roku wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta zawierającym opinię biegłego rewidenta oraz danymi statystycznymi dotyczącymi postępowań pozasądowych.

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Spółki SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. za 2017 rok zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 27 marca 2018 roku wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta zawierającym opinię biegłego rewidenta oraz danymi statystycznymi dotyczącymi postępowań pozasądowych.

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Spółki SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. za 2016 rok zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 30 marca 2017 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz danymi statystycznymi dotyczącymi postępowań pozasądowych.

Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Spółki SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A. za 2016 rok zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 30 marca 2017 roku wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz danymi statystycznymi dotyczącymi postępowań pozasądowych.