Pierwsze dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne z leczeniem szpitalnym

Korzyści dla Twojej firmy:

  • Efektywnie zarządzasz pracownikami, dbając o ich zdrowie, motywując i zwiększając ich lojalność.
  • Zapewniasz lepszą wydajność pracy oraz zmniejszasz absencję w firmie, dając pracownikom możliwość korzystania z najlepszej prywatnej opieki zdrowotnej.
  • Podnosisz swoją atrakcyjność na rynku – będziesz postrzegany jako dobry pracodawca.

Prywatna opieka zdrowotna – ważny benefit dla pracownika

Prywatna opieka zdrowotna z perspektywy Managera HR:

  • Wspomaga system motywacyjny – przyciągając, utrzymując i motywując pracowników.
  • Zapewnia sprawną opiekę medyczną w przypadku choroby.
  • Dba nie tylko o pracowników, ale również o ich rodziny.

Jakie korzyści daje prywatna opieka zdrowotna pracownikowi i jego rodzinie

  • Komfort i wygodę w korzystaniu z opieki medycznej w przypadku choroby – bez czekania w kolejkach, blisko domu, bez skierowań na wizyty (wymagane skierowanie tylko na konsultacje profesorskie).
  • Możliwość objęcia opieką zdrowotną także rodziny.
  • Korzystanie ze wszystkich świadczeń w placówkach na terenie całego kraju.