W przypadku wystąpienia szkody lub zgłoszenia refundacji kosztów, wybierz typ ubezpieczenia, które posiadasz z poniższych i zapoznaj się z informacjami dotyczącymi dalszego postępowania.

  • Jeżeli na poniższej liście nie odnalazłeś właściwego zgłoszenia prześlij dokumenty szkodowe na adres info.likwidacja@signal-iduna.pl dołączając scan/zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia roszczenia wraz z niezbędną dokumentacją szkodową.
    Prosimy o wpisanie na formularzu adresu mailowego, na który będzie kierowana korespondencja, zaznaczenie stosownych oświadczeń i dołączanie czytelnych dokumentów.
  • Reklamacje od wydanych decyzji należy składać na adres: Reklamacje@signal-iduna.pl
  • Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z naszą polityką prywatności.