Zgłoś szkodę lub refundację leczenia online

Zgłoś szkodę lub refundację kosztów leczenia online


W przypadku wystąpienia szkody lub zgłoszenia refundacji kosztów leczenia, wybierz typ formularza online dotyczący ubezpieczenia, które posiadasz z poniższych i zapoznaj się z informacjami na temat dalszego postępowania.

  • Jeżeli na poniższej liście nie odnalazłeś właściwego formularza online, prześlij dokumenty szkodowe na adres info.likwidacja@signal-iduna.pl, dołączając scan/zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia roszczenia wraz z niezbędną dokumentacją szkodową (wszystkie pliki nie powinny przekroczyć 25MB, a pojedynczy plik 5MB). Prosimy o wpisanie na formularzu adresu mailowego, na który będzie kierowana korespondencja, zaznaczenie stosownych oświadczeń i dołączanie czytelnych dokumentów.
  • Reklamacje od wydanych decyzji należy składać na adres: Reklamacje@signal-iduna.pl
  • Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z naszym regulaminem oraz polityką prywatności.