Ubezpieczenia zdrowotne

Zgłoś refundację


Internetowo

Prześlij zgłoszenie refundacji (zwrotu) kosztów leczenia

lub


Listownie

Pliki do pobrania

   

  Do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest dostarczenie do SIGNAL IDUNA:

  • poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia refundacji (zwrotu) kosztów leczenia, zgodnie z Instrukcją refundacji
  • poprawnie wystawionej faktury / rachunku / paragonu
  • kopii skierowania lekarskiego (w przypadku, gdy usługi medyczne objęte umową ubezpieczenia wymagają skierowania lekarskiego: badania endoskopowe, zabiegi ambulatoryjne, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, badania USG – ultrasonografia, RTG – rentgeny/pantomogram, rehabilitacja)

   

  Komplet dokumentów do refundacji (zwrotu) kosztów leczenia prosimy przesłać na adres:

  Dla osób objętych grupowym ubezpieczeniem zdrowotnym:

  SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
  ul. Przyokopowa 31
  01-208 Warszawa

  z dopiskiem Refundacja

  lub

  Dla osób objętych indywidualnym ubezpieczeniem zdrowotnym:

  SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.
  ul. Przyokopowa 31
  01-208 Warszawa

  z dopiskiem Refundacja

  Zalecamy, aby komplet dokumentacji zgłoszenia refundacji kosztów leczenia został wysłany listem poleconym.