Ubezpieczenia zdrowotne

Zgłoś refundację poprzez formularz online


 

Jeśli wolisz zgłosić refundację listownie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 

Do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest dostarczenie do SIGNAL IDUNA:

  • poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia refundacji (zwrotu) kosztów leczenia, zgodnie z Instrukcja refundacji
  • poprawnie wystawionej faktury / rachunku / paragonu
  • kopii skierowania lekarskiego (w przypadku, gdy usługi medyczne objęte umową ubezpieczenia wymagają skierowania lekarskiego: badania endoskopowe, zabiegi ambulatoryjne, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, badania USG – ultrasonografia, RTG – rentgeny/pantomogram, rehabilitacja)

 

Komplet dokumentów do refundacji (zwrotu) kosztów leczenia prosimy przesłać na adres:

Dla osób objętych indywidualnym lub grupowym ubezpieczeniem zdrowotnym w SIGNAL IDUNA Polska:

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

z dopiskiem Refundacja

lub

Dla osób objętych indywidualnym ubezpieczeniem zdrowotnym w SIGNAL IDUNA Życie Polska:

SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9
01-204 Warszawa

z dopiskiem Refundacja

Zalecamy, aby komplet dokumentacji zgłoszenia refundacji kosztów leczenia został wysłany listem poleconym.