Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Polityka prywatności i używania plików cookies


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe

Za pośrednictwem witryny możliwy jest kontakt z firmą SIGNAL IDUNA poprzez użycie formularza zgłaszania roszczeń. Wówczas od użytkownika wymagane jest podanie danych osobowych, wykorzystywanych przez pracowników SIGNAL IDUNA w procesie likwidacji szkód.  Dane te nigdy nie zostaną przekazane osobom niepowołanym bez zgody użytkownika, o ile nie będzie tego wymagać obowiązujące prawo.

Inspektor ochrony danych

Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO administrator danych wyznaczył p. Tomasza Wojtysia na Inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

W celu umożliwienia kontaktu z inspektorem ochrony danych został utworzony dedykowany adres e-mail: iod@signal-iduna.pl

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Gromadzone dane

W trakcie przeglądania witryny od użytkownika zbierane są dane dotyczące aspektów technicznych, takie jak adres IP, nazwa dostawcy usług internetowych, system operacyjny, rodzaj przeglądarki, a także liczba odwiedzin. Dane te są wykorzystywane w celach statystycznych, m.in. dla sporządzenia statystyki odsłon z rozróżnieniem na miasta, województwa itp. Nie stanowią one żadnej podstawy dla identyfikacji użytkownika i pozbawione są jakiegokolwiek związku z danymi osobowymi przesyłanymi za pomocą formularza zgłoszenia roszczeń.

Cookies

Ważne! Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Służą one zapamiętaniu pewnych informacji dotyczących użytkownika i jego sposobu przeglądania naszych witryn. Ich celem jest:

  • monitoring ruchu na stronach SIGNAL IDUNA
  • zwiększanie wygody korzystania z serwisów
  • rozliczanie transakcji z partnerami biznesowymi (platforma sprzedażowa e-policy)

Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. W każdej chwili możesz swobodnie zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich zapisywaniu.

Bezpieczeństwo

W związku z występującym zawsze ryzykiem przechwycenia danych osobowych przez osoby trzecie, witryna www.signal-iduna.pl została przygotowana z użyciem technologii pozwalających na niemal całkowite zminimalizowanie tego ryzyka w trosce o poprawność i bezpieczeństwo danych naszych Klientów.

Akceptacja zasad

Korzystając z serwisu www.signal-iduna.pl akceptują Państwo zasady polityki prywatności obowiązujące w naszej witrynie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszej polityce prywatności w dowolnym momencie, publikując wszelkie aktualizacje na tej stronie. Przeglądanie witryny wiąże się z pełną akceptacją powyższych zasad.
Jeśli nie zgadzają się Państwo z nimi, prosimy o niekorzystanie z naszego serwisu.