Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Najbezpieczniejsi

Dla opiekunów, chcących objąć ochroną dzieci od 6. miesiąca do 26. roku życia

  • Udzielamy pomocy i wsparcia finansowego, jeśli dziecko ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi lub zachoruje. W takiej sytuacji możemy wypłacić odszkodowanie, zwrócić poniesione koszty związane z powrotem do zdrowia, zapewnić pomoc medyczną oraz usługi assistance
  • Możesz na nas polegać niezależnie czy incydent zdarzy się w szkole, domu czy podczas wycieczki szkolnej.

Sprawdź szczegóły