Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Najbezpieczniejsi

Dla opiekunów, chcących objąć ochroną dzieci od 6 miesiąca do 26 roku życia

  • Zapewnimy pomoc medyczną, usługi assistance oraz wypłacimy odszkodowanie, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby stan zdrowia Twojego dziecka pogorszy się.
  • Możesz na nas polegać niezależnie czy incydent zdarzy się w szkole, domu czy podczas wycieczki szkolnej.

Sprawdź szczegóły