Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej oraz personelu placówek oświatowych

Pakiet Najbezpieczniejsi

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie

Nasze ubezpieczenie skierowane jest do dzieci i młodzieży szkolnej od 6 miesiąca do 26 roku życia oraz do personelu placówek oświatowych. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje przez 12 miesięcy i działa całą dobę, niezależnie od miejsca pobytu – w Polsce i za granicą* w szkole i poza nią.

Dlaczego warto

ubezpieczenie dziecka już od 3 zł za miesiąc ochrony
atrakcyjne zniżki dla rodzeństwa
szeroki zakres usług assistance
ochrona na terenie całego świata*

 

Kiedy i jak możemy pomóc

Udzielamy pomocy i wsparcia finansowego, jeśli dziecko ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi lub zachoruje. W takiej sytuacji możemy wypłacić odszkodowanie, zwrócić poniesione koszty związane z powrotem do zdrowia, zapewnić pomoc medyczną oraz usługi assistance. Możemy otoczyć ochroną również uczniów klas i szkół sportowych oraz członków klubów sportowych za dodatkową zwyżką składki.

Ubezpieczenie  obejmuje kontuzje, o które nie trudno podczas zabawy czy aktywności fizycznej: jak rany, złamania, zwichnięcia, oparzenia czy pogryzienia przez zwierzęta, a także poważniejsze skutki wypadków takie jak trwały uszczerbek na zdrowiu czy śmierć.

 

Zakres ubezpieczenia

Sprawdź dokładny zakres ubezpieczenia – Pakiet Najbezpieczniejsi

Pamiętaj, aby sprawdzić w OWU  (znajdziesz je na dole strony w sekcji ‘pliki do pobrania’) wyłączenia, których nie obejmuje Ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej oraz personelu placówek oświatowych

Co obejmuje zakres assistance szkolnego

Polisa dla Twojego dziecka będzie obejmować dodatkową pomoc w sytuacji awaryjnej, czyli assistance szkolny. W Pakiecie Najbezpieczniejsi to:

• wizyta lekarza centrum assistance
• organizacja wizyty u lekarza specjalisty
• wizyta pielęgniarki
• dostawa leków
• transport medyczny
• infolinia medyczna
• indywidualne korepetycje
• pomoc psychologa
• szkolny serwis informacyjno-organizacyjny

• ochrona w sieci

* Nie dotyczy refundacji kosztów: leczenia, rehabilitacji, odbudowy zębów stałych,  oraz naprawy lub nabycia Przedmiotów Ortopedycznych i Środków Pomocniczych.