Zgłoś zdarzenie online

Najszybszą formą zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego jest wypełnienie formularza online


Możesz również wypełnić i podpisać papierowy formularz, który pobierzesz ze strony: www.signal-iduna.pl/do-pobrania i wysłać go wraz z dokumentami, potwierdzającymi zgłaszane zdarzenie, na adres: Likwidacja.zycie@signal-iduna.pl lub ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

Pamiętaj, jeśli zdecydujesz się na wysyłkę drogą mailową, dołącz czytelny skan lub zdjęcie dokumentów.

Jakie dokumenty będą potrzebne, aby zgłosić zdarzenie ubezpieczeniowe?

Przed złożeniem wniosku przygotuj wszystkie poniższe dokumenty. Dzięki temu szybciej otrzymasz odpowiedź w sprawie zgłoszenia.
Jeśli wysyłasz roszczenie za pośrednictwem wiadomości email lub w formie papierowej, koniecznie dołącz do dokumentacji odpowiedni formularz.

Zdarzenia Medyczne

Do prawidłowej oceny zgłoszenia możemy potrzebować dodatkowej dokumentacji. Jeżeli będzie to konieczne, zostaniesz poinformowany w dodatkowej korespondencji.

Urodzenie

Do prawidłowej oceny zgłoszenia możemy potrzebować dodatkowej dokumentacji. Jeżeli będzie to konieczne, zostaniesz poinformowany w dodatkowej korespondencji.

Śmierć

Do prawidłowej oceny zgłoszenia możemy potrzebować dodatkowej dokumentacji. Jeżeli będzie to konieczne, zostaniesz poinformowany w dodatkowej korespondencji.