Ubezpieczenie NNW


Ubezpieczenie NNW – od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – dla dzieci i młodzieży:

  • 2 Pakiety: Pakiet OVB, Pakiet Student
  • ochrona 24h na terenie całego świata (w tym również w okresie wakacyjnym)
  • ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży:
    • od 6 miesięcy do 26 roku życia w Pakiecie OVB
    • od 18 do 26 roku życia w Pakiecie Student
  • ochrona obejmuje również wypadki powstałe podczas szkolnych zajęć sportowych
  • możliwość wyboru wariantów oraz sum ubezpieczenia
  • atrakcyjne zniżki za ubezpieczenie kolejnych dzieci w ramach Pakietu OVB

Pakiet OVB