Ubezpieczenie NNW


Ubezpieczenie NNW – od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – dla dzieci i młodzieży:

  • ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży szkolnej
  • od 6 miesięcy do 26 roku życia
  • ochrona 24h na terenie całego świata (w tym również w okresie wakacyjnym)
  • ochrona obejmuje również wypadki powstałe podczas szkolnych zajęć sportowych
  • możliwość wyboru wariantów oraz sum ubezpieczenia
  • atrakcyjne zniżki za ubezpieczenie kolejnych dzieci
  • zniżka marketingowa

 

PAKIET OVB

Rodzaj ryzyka 10 000 12 000 15 000 20 000 25 000 40 000 80 000
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku 10 000 12 000 15 000 20 000 25 000 40 000 80 000
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego (wartość skumulowana) 20 000 24 000 30 000 40 000 50 000 80 000 160 000
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Zawału Serca lub Udaru Mózgu 5 000 6 000 7 500 10 000 12 500 20 000 40 000
Śmierć Rodzica lub Opiekuna Prawnego Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Trwały Uszczerbek Na Zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (za 1%) W zależności od rodzaju uszkodzenia według Tabeli nr 1
100 120 150 200 250 400 800
Złamanie kości, Zwichnięcie, Skręcenie Stawu Ubezpieczonego (za 1%) W zależności od rodzaju uszkodzenia według Tabeli nr 3,4,5
100 120 150 200 250 400 800
Oparzenie lub Odmrożenie Ubezpieczonego (za 1%) W zależności od rodzaju uszkodzenia według Tabeli nr 6
100 120 150 200 250 400 800
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (za Dzień Pobytu) 30 30 30 30 30 30 30
Rany Ubezpieczonego 100 120 150 200 250 300 300
Nagłe Zatrucie Gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenia prądem lub piorunem 100 120 150 200 250 400 400
Pogryzienie bądź pokąsanie przez zwierzęta lub ukąszenie przez owady (za 1%) W zależności od rodzaju uszkodzenia według Tabeli nr 7
100 120 150 200 250 400 400
Wstrząśnienie Mózgu Ubezpieczonego (za 1%) W zależności od rodzaju uszkodzenia według Tabeli nr 8
100 120 150 200 250 400 500
Atak Padaczki Ubezpieczonego (max. 1 świadczenie rocznie) 100 120 150 200 250 400 500
Interwencja lekarska 100 120 150 200 250 300 300
Refundacja kosztów leczenia oraz kosztów rehabilitacji 1 000 1 200 1 500 2 000 2 500 4 000 4 000
Refundacja kosztów naprawy lub nabycia Przedmiotów Ortopedycznych i Środków Pomocniczych 2 000 2 400 3 000 4 000 4 000 4 000 4000
Refundacja kosztów odbudowy zębów stałych uszkodzonych lub utraconych w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku 500 600 750 1 000 1 000 1 000 1 000
Refundacja kosztów Operacji Kosmetycznych 1 000 1 200 1 500 2 000 2 500 4 000 4 000
Poważne Zachorowanie Ubezpieczonego 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Assistance Szkolny TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK
Rodzaj składki     Składka roczna w PLN za osobę
Standardowa 50 58 70 89 111 159 296
Drugie i kolejne dziecko 37 43 53 67 83 119 222
Szkoły sportowe 62 72 88 113 139 199 370
Szkoły sportowe – drugie i kolejne dziecko 46 54 66 83 104 149 278