Ubezpieczenie NNW


Ubezpieczenie NNW – od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – dla dzieci i młodzieży:

  • ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży szkolnej
  • od 6 miesięcy do 26 roku życia
  • ochrona 24h na terenie całego świata (w tym również w okresie wakacyjnym)
  • ochrona obejmuje również wypadki powstałe podczas szkolnych zajęć sportowych
  • możliwość wyboru wariantów oraz sum ubezpieczenia
  • atrakcyjne zniżki za ubezpieczenie kolejnych dzieci
  • zniżka marketingowa

 

PAKIET OVB

Rodzaj ryzyka10 00012 00015 00020 00025 00040 00080 000
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku10 00012 00015 00020 00025 00040 00080 000
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego (wartość skumulowana)20 00024 00030 00040 00050 00080 000160 000
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Zawału Serca lub Udaru Mózgu5 0006 0007 50010 00012 50020 00040 000
Śmierć Rodzica lub Opiekuna Prawnego Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku1 0001 0001 0001 0001 0001 0001 000
Trwały Uszczerbek Na Zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (za 1%)W zależności od rodzaju uszkodzenia według Tabeli nr 1
100120150200250400800
Złamanie kości, Zwichnięcie, Skręcenie Stawu Ubezpieczonego (za 1%)W zależności od rodzaju uszkodzenia według Tabeli nr 3,4,5
100120150200250400800
Oparzenie lub Odmrożenie Ubezpieczonego (za 1%)W zależności od rodzaju uszkodzenia według Tabeli nr 6
100120150200250400800
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (za Dzień Pobytu)30303030303030
Rany Ubezpieczonego100120150200250300300
Nagłe Zatrucie Gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenia prądem lub piorunem100120150200250400400
Pogryzienie bądź pokąsanie przez zwierzęta lub ukąszenie przez owady (za 1%)W zależności od rodzaju uszkodzenia według Tabeli nr 7
100120150200250400400
Wstrząśnienie Mózgu Ubezpieczonego (za 1%)W zależności od rodzaju uszkodzenia według Tabeli nr 8
100120150200250400500
Atak Padaczki Ubezpieczonego (max. 1 świadczenie rocznie)100120150200250400500
Interwencja lekarska100120150200250300300
Refundacja kosztów leczenia oraz kosztów rehabilitacji1 0001 2001 5002 0002 5004 0004 000
Refundacja kosztów naprawy lub nabycia Przedmiotów Ortopedycznych i Środków Pomocniczych2 0002 4003 0004 0004 0004 0004000
Refundacja kosztów odbudowy zębów stałych uszkodzonych lub utraconych w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku5006007501 0001 0001 0001 000
Refundacja kosztów Operacji Kosmetycznych1 0001 2001 5002 0002 5004 0004 000
Poważne Zachorowanie Ubezpieczonego2 0002 0002 0002 0002 0002 0002 000
Assistance SzkolnyTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAK
Rodzaj składki    Składka roczna w PLN za osobę
Standardowa50587089111159296
Drugie i kolejne dziecko3743536783119222
Szkoły sportowe627288113139199370
Szkoły sportowe – drugie i kolejne dziecko46546683104149278