Signal Iduna Ubezpieczenia

infolinia 0 801 120 120 + 48 22 50 56 506Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, to ubezpieczenie chroniące przed trwałym uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią indywidualnych osób fizycznych.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ubezpieczonego, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

WARIANTY UBEZPIECZENIA

W ramach grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oferujemy:

 1. świadczenia podstawowe, z tytułu:
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • śmierci,
 • refundacji kosztów nabycia protez i/lub środków pomocniczych,
 • refundacji kosztów niezbędnych operacji plastycznych
 1. świadczenia dodatkowe (dodatkowa opłata), z tytułu:
 • refundacji kosztów leczenia na terytorium RP,
 • dziennego świadczenia szpitalnego,
 • zasiłku dziennego w związku z niezdolnością do pracy lub nauki,
 • świadczenia w związku z  zawałem serca lub udarem mózgu,
 • refundacji kosztów aktywizacji zawodowej,
 • trwałej niezdolności do pracy.

Pliki do pobrania

Bezpieczne Dziecko

Pakiet „Bezpieczne Dziecko” to kompleksowe, całoroczne
ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
dla Twojego dziecka.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ubezpieczonego, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Pakiet „Bezpieczne Dziecko” to:
 • szeroki zakres ubezpieczenia
 • ochrona na terenie całego świata
 • atrakcyjne zniżki dla rodzeństwa
 • dla dzieci i młodzieży do 20 roku życia
 • składki od 24 zł/rocznie

Możesz wybrać dwa warianty
ubezpieczenia:

 • podstawowy
 • rozszerzony
Dokumenty do pobrania:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Ochrona Dziecka"
 

 


 

Jesteś zainteresowany
zakupem ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA? Skorzystaj z

formularza kontaktowego