Tabela klasyfikacji sportów do OWU Bezpieczne Podróże


Tabela klasyfikacji sportów do OWU Bezpieczne Podróże, zatwierdzone uchwałą nr 42/Z/2021 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 19 lipca 2021 r.