Status szkody


Szanowni Państwo,

W związku z niewypłacalnością biura GRO-TOUR W.T. Piotrkiewicz Spółka Jawna, które posiada gwarancję ubezpieczeniową nr M207040 wystawioną przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., rozpoczęliśmy proces obsługi roszczeń z tytułu zawartych umów o świadczenie imprez turystycznych, które nie zostały zrealizowane przez GRO-TOUR.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Uprawnieni do składania roszczeń są:

  • poszkodowani Klienci,
  • agenci (należy dołączyć pełnomocnictwo od Klienta).

Do roszczenia należy dołączyć:

  • umowę o świadczenie usług turystycznych,
  • dowód wpłaty za imprezę turystyczną (np. wyciąg bankowy, pokwitowanie, paragon),
  • formularz zgłoszenia szkody z gwarancji ubezpieczeniowej (pobierz formularz).

Roszczenia należy składać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Turystyki
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Departamentem Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego:

+48 58 32 68 355
lub +48 58 32 68 350
www.dt.pomorskie.eu

Status zgłoszonej sprawy, można sprawdzić pod adresem: https://app.signal-iduna.pl/status-szkody po wpisaniu numeru rezerwacji imprezy zawartej z biurem turystycznym albo numeru PESEL.