Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie NNW dla Klienta Grupowego

Dla pracodawców szukających sprawdzonej ochrony

  • Zapewnimy wsparcie finansowe po wypadku w pracy, a także poza nią.
  • Wypłacimy odszkodowanie, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu, konieczne będzie nabycie protez oraz innych środków potrzebnych w procesie rehabilitacji.

Sprawdź szczegóły