Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Pakiet Oświata

Ubezpieczenie dla uczniów oraz personelu placówek oświatowych

  • Wypłacimy odszkodowanie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, jeśli wystąpi złamanie kości, zwichnięcie stawu, oparzenie, jeśli nastąpi konieczność rehabilitacji oraz w wielu innych wypadkach.
  • Zapewnimy ochronę przez całą dobę , niezależnie od tego, czy dziecko jest w szkole, czy na wakacjach.

Sprawdź szczegóły

Ubezpieczenie NNW dla Klienta Grupowego

Dla pracodawców szukających sprawdzonej ochrony

  • Zapewnimy wsparcie finansowe po wypadku w pracy, a także poza nią.
  • Wypłacimy odszkodowanie, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu, konieczne będzie nabycie protez oraz innych środków potrzebnych w procesie rehabilitacji.

Sprawdź szczegóły