Dla kogo:

Rodzaj ubezpieczenia:

Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Finansowe zabezpieczenie na wypadek niespodziewanych zdarzeń losowych i utraty zdrowia.

Pakiet Oświata

Całoroczne ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla uczniów oraz personelu placówek oświatowych.

Sprawdź szczegóły

Ubezpieczenie NNW dla Klienta Grupowego

Ubezpieczenie chroniące przed trwałym uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią indywidualnych osób fizycznych.

Sprawdź szczegóły