Pełnia Zdrowia Direct

Ubezpieczenie Pełnia Zdrowia Direct to program opieki medycznej dostępny w dwóch wariantach:

  • Pakiet indywidualny – 41 zł/miesiąc
  • Pakiet rodzinny* – 143,50 zł/miesiąc

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

  • konsultacje lekarzy specjalistów (internista, chirurg ogólny, dermatolog, endokrynolog, okulista)
  • badania diagnostyczne (laboratoryjne, obrazowe, czynnościowe)
  • zabiegi ambulatoryjne, pielęgniarskie i szpitalne
  • assistance medyczny (Infolinia Medyczna, Infolinia Baby Assistance)

* Rodzina: Małżonkowie i ich dzieci (dopóki nie ukończą 18 lat lub 26, tak długo jak posiadają status studenta).

Wszystkie świadczenia realizowane są w sieci 400 placówek medycznych w całej Polsce, dzięki czemu czas oczekiwania na wizytę jest ograniczony do minimum.

Wszystkie szczegóły dotyczące ubezpieczenia Pełnia Zdrowia Direct znajdują się w poniższych dokumentach.