Dla kogo:

Rodzaj ubezpieczenia:

Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Finansowe zabezpieczenie na wypadek niespodziewanych zdarzeń losowych i utraty zdrowia.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie chroniące przed trwałym uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią indywidualnych osób fizycznych.

Sprawdź szczegóły

Bezpieczne Dziecko

Kompleksowe, całoroczne ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla Twojego dziecka.

Sprawdź szczegóły

Pakiet Student

Kompleksowe, całoroczne ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla studentów

Sprawdź szczegóły

Pakiet Oświata

Całoroczne ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla uczniów oraz personelu placówek oświatowych.

Sprawdź szczegóły

Zaufali nam