Śmierć

Zanim zgłosisz roszczenie zapoznaj się z instrukcją poniżej.


Instrukcja

Zanim wypełnisz formularz online, zapoznaj się z poniższymi informacjami:

  1. W formularzu zgłoszenia uzupełnij wszystkie niezbędne dane.
  2. Przed wypełnieniem formularza przygotuj: PESEL, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego oraz dokumenty potwierdzające zdarzenie ubezpieczeniowe.
  3. Do każdego zgłoszenia dołącz kserokopię dowodu osobistego, z zasłoniętym wizerunkiem.

 

Jak załączyć dokumenty?

Dokumentacja medyczna (np. karta informacyjna leczenia szpitalnego) lub dokumentacja urzędowa (np. odpis skrócony aktu urodzenia) musi zostać czytelnie zeskanowana lub sfotografowana i zapisana w jednym z formatów: pdf, .gif, .jpg, .jpeg, .png,. Dopuszczalny rozmiar jednego pliku nie może przekroczyć 5 MB a łączny rozmiar wszystkich załączników, nie może przekroczyć 15MB.