Signal Iduna Ubezpieczenia

infolinia 0 801 120 120 + 48 22 50 56 506Ubezpieczenia na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie Multiochrona

Multiochrona to zabezpieczenie finansowe dla pracownika i jego rodziny, zapewniające pełną ochroną ubezpieczeniową przy dużo niższej stawce niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego.

Ubezpieczenie Multiochrona zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpienia wymienionych poniżej zdarzeń, dotyczących zarówno Ubezpieczonego, jak i osób współubezpieczonych (członka rodziny, dziecka lub partnera ubezpieczonego):

 • śmierć Ubezpieczonego
 • śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym
 • śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu (do 60 roku życia)
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu (do 60 roku życia)
 • trwałe kalectwo Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku Śmierć małżonka Ubezpieczonego 
 • śmierć małżonka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć dziecka Ubezpieczonego (0-25 rok życia)
 • śmierć dziecka Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • śmierć rodziców Ubezpieczonego
 • śmierć teściów Ubezpieczonego
 • osierocenie dziecka na skutek śmierci Ubezpieczonego (0-25 rok życia)
 • urodzenie dziecka
 • urodzenie martwego dziecka
 • poważne zachorowanie Ubezpieczonego (katalog podstawowy lub rozszerzony)
 • poważne zachorowanie małżonka (katalog podstawowy lub rozszerzony)
 • poważne zachorowanie dziecka (katalog podstawowy lub rozszerzony) - dziecko, które ukończyło 1 a nie ukończyło 18-tego roku życia
 • leczenie szpitalne Ubezpieczonego (min 4 dni hospitalizacji w wyniku choroby lub min. 2 dni hospitalizacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku, max. 90 dni w roku polisowym ;  po 65-tym roku życia ograniczone do leczenia szpitalnego w wyniku NW)
 • pobyt na OIOM-ie Ubezpieczonego
 • operacje chirurgiczne
 • pobyt w sanatorium Ubezpieczonego
 • rekonwalescencja Ubezpieczonego
 • niezdolność do pracy Ubezpieczonego (po 65 roku życia ograniczona do niezdolności do pracy w wyniku NW)
 • niezdolność do pracy Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Leczenie szpitalne

Istotnym elementem Multiochrony jest również wypłata świadczeń szpitalnych. Świadczenia wypłacane są  przez cztery kolejne dni w przypadku pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub dwa  kolejne dni w przypadku leczenia obrażeń powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Poważne zachorowania i trwały uszczerbek na zdrowiu

Wypłacamy również świadczenia w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania Ubezpieczonego lub współubezpieczonego (tj. nowotwór, zawał serca, utrata wzroku lub mowy itp.) oraz z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu  bądź kalectwa powstałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.  Świadczenia wypłacane są za każdy procent stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu.

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Jakie korzyści zapewnia zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracownikowi ?
Pracownik posiada zabezpieczenie finansowe potrzebne w trudnych sytuacjach życiowych, korzystając z pełnej ochrony ubezpieczeniowej przy znacznie niższej składce niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego.
Świadczenia nie podlegają opodatkowaniu, nie mogą być zajęte przez sąd oraz są wolne od roszczeń wierzycieli.

Jakie korzyści zapewnia pracodawcy zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia na życie?
Otoczenie ochroną ubezpieczeniową pracowników oznacza  efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Przy  wdrażaniu programu pracodawca ma możliwość zastosowania różnych rozwiązań finansowych (opłacanie składki przez pracownika, pracodawcę lub w ustalonej proporcji przez pracownika i pracodawcę).
Pracodawca może dopasować ubezpieczenie do prowadzonej przez siebie polityki kadrowej poprzez różnicowanie wysokości wypłacanych świadczeń (jednakowa wysokość dla wszystkich pracowników; ustalona w oparciu o wysokość zarobków, uzależniona od pełnionego stanowiska, wieku lub stażu pracy) oraz wyodrębnienie w ramach firmy grup pracowników wymagających szczególnego rodzaju ochrony.
Ponadto, składka opłacana przez pracodawcę z tytułu grupowego ubezpieczenia na życie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu firmy.

Pliki do pobrania

Podstawowe benefity:
 • Szeroki zakres ubezpieczenia
 • Pełna ochrona ubezpieczeniowa przy znacznie mniejszej składce niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego
 • Świadczenia nie podlegają opodatkowaniu, nie mogą być zajęte przez sąd oraz są wolne od roszczeń wierzycieli
 • Ubezpieczenie działa przez całą dobę, na całym świecie

Program Twoja Firma - pakietowe grupowe ubezpieczenie na życie

Twoja Firma to program grupowego ubezpieczenia na życie, który zapewni Twoim pracownikom bezpieczeństwo finansowe w trudnych sytuacjach życiowych.

Oferta skierowana jest do firm zatrudniających od 3 do 20 osób.

Zakres ten obejmuje rozmaite zdarzenia:

 • dotyczące życia lub zdrowia osób ubezpieczonych (śmierć ubezpieczonego lub jego bliskich, trwały uszczerbek na zdrowiu, poważne zachorowania, urodzenie martwego dziecka)
 • leczenie szpitalne, pobyt na OIOM, operacje
 • niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • urodzenie dziecka

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Kto może przystąpić do umowy ubezpieczenia Twoja Firma?
Do umowy przystępuje pracodawca i pracownicy.

Czy pracownik dostanie odszkodowanie w przypadku śmierci rodzica?
Tak, ubezpieczenie Twoja Firma w wariancie SIGMA przewiduje takie świadczenie.

U małżonka pracownika stwierdzono nowotwór. Czy pracownik dostanie odszkodowanie?
Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty świadczenia w przypadku tego poważnego zachorowania. Świadczenie zostanie wypłacone.

Kiedy należne jest świadczenie za leczenie szpitalne?
Świadczenie z tytułu leczenia szpitalnego jest należne, jeżeli leczenie szpitalne trwało 4 dni w wyniku choroby lub 2 dni w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Czy wypłaca się świadczenie z powodu zawału serca?
Tak. Zawał serca  kwalifikuje się do wypłaty odszkodowania.

Pliki do pobrania

Podstawowe benefity:
 • Gwarancja bezpieczeństwa finansowego
 • Możliwość dopasowania poziomu i zakresu ochrony do potrzeb Klienta
 • Wysokie świadczenia w przypadku nagłej śmierci
 • Ochrona rodziny Ubezpieczonego

Jesteś zainteresowany
zakupem ubezpieczenia
SIGNAL IDUNA? Skorzystaj z

formularza kontaktowego