MultiOchroNaplus to zabezpieczenie finansowe dla pracownika i jego rodziny, zapewniające pełną ochronę ubezpieczeniową przy dużo niższej stawce niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego.

Ubezpieczenie MultiOchroNaplus zapewnia wypłatę odszkodowania w przypadku wystąpienia wymienionych poniżej zdarzeń, dotyczących zarówno Ubezpieczonego, jak i osób współubezpieczonych (członka rodziny, dziecka lub partnera ubezpieczonego):

 • Śmierć Ubezpieczonego
 • Śmierć Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
 • Śmierć Ubezpieczonego w następstwie Wypadku Komunikacyjnego
 • Śmierć Ubezpieczonego w następstwie Wypadku przy Pracy
 • Śmierć Ubezpieczonego w następstwie Wypadku Komunikacyjnego przy Pracy
 • Śmierć Ubezpieczonego w następstwie Zawału Serca lub Udaru Mózgu
 • Trwałe Inwalidztwo Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
 • Trwały Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
 • Trwały Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie Zawału Serca lub Udaru Mózgu
 • Śmierć Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego
 • Śmierć Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
 • Śmierć Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego w następstwie Wypadku Komunikacyjnego
 • Śmierć Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego w następstwie Wypadku przy Pracy
 • Śmierć Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego w następstwie Wypadku Komunikacyjnego przy Pracy
 • Śmierć Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego w następstwie Zawału Serca lub Udaru Mózgu
 • Trwałe Inwalidztwo Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
 • Trwały Uszczerbek Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
 • Trwały Uszczerbek Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego w wyniku Zawału lub Udaru
 • Śmierć Dziecka Ubezpieczonego
 • Śmierć Dziecka Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
 • Śmierć Rodzica Ubezpieczonego
 • Śmierć Rodzica Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
 • Śmierć Teścia Ubezpieczonego
 • Śmierć Teścia Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
 • Osierocenie Dziecka w następstwie śmierci Ubezpieczonego
 • Urodzenie się Dziecka Ubezpieczonego
 • Urodzenie się Dziecka Ubezpieczonego z Wadą wrodzoną
 • Urodzenie się Dzieci Ubezpieczonego w wyniku ciąży mnogiej
 • Urodzenie się martwego Dziecka Ubezpieczonego
 • Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – katalog podstawowy
 • Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – katalog rozszerzony
 • Poważne zachorowanie Ubezpieczonego – katalog rozszerzony plus
 • Poważne zachorowanie Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego – katalog podstawowy
 • Poważne zachorowanie Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego – katalog rozszerzony
 • Poważne zachorowanie Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego – katalog rozszerzony plus
 • Poważne zachorowanie Dziecka Ubezpieczonego – katalog podstawowy
 • Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie Choroby lub Nieszczęśliwego Wypadku – od 1 do 14 Dnia Leczenia
 • Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie Choroby lub Nieszczęśliwego Wypadku – od 15 Dnia Leczenia
 • Leczenie szpitalne Ubezpieczonego na OIOM w następstwie Choroby lub Nieszczęśliwego Wypadku
 • Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku – od 1 do 14 Dnia Leczenia
 • Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku – od 15 Dnia Leczenia
 • Leczenie szpitalne Ubezpieczonego na OIOM w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
 • Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie Wypadku Komunikacyjnego – od 1 do 14 Dnia Leczenia
 • Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie Wypadku Komunikacyjnego – od 15 Dnia Leczenia
 • Leczenie szpitalne Ubezpieczonego na OIOM w następstwie Wypadku Komunikacyjnego
 • Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie Wypadku przy Pracy – od 1 do 14 Dnia Leczenia
 • Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie Wypadku przy Pracy – od 15 Dnia Leczenia
 • Leczenie szpitalne Ubezpieczonego na OIOM w następstwie Wypadku przy Pracy
 • Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie Wypadku Komunikacyjnego przy Pracy – od 1 do 14 Dnia Leczenia
 • Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie Wypadku Komunikacyjnego przy Pracy – od 15 Dnia Leczenia
 • Leczenie szpitalne Ubezpieczonego na OIOM w następstwie Wypadku Komunikacyjnego przy Pracy
 • Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie Zawału Serca lub Udaru Mózgu – od 1 do 14 Dnia Leczenia
 • Leczenie szpitalne Ubezpieczonego w następstwie Zawału Serca lub Udaru Mózgu – od 15 Dnia Leczenia
 • Leczenie szpitalne Ubezpieczonego na OIOM w następstwie Zawału Serca lub Udaru Mózgu
 • Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego w wyniku Choroby lub Nieszczęśliwego Wypadku
 • Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
 • Pobyt Ubezpieczonego w Sanatorium
 • Rekonwalescencja Ubezpieczonego
 • Całkowita Niezdolność Ubezpieczonego do Pracy lub Samodzielnej Egzystencji w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
 • Leczenie szpitalne Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego w następstwie Choroby lub Nieszczęśliwego Wypadku – od 1 do 14 Dnia Leczenia
 • Leczenie szpitalne Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego w następstwie Choroby lub Nieszczęśliwego Wypadku – od 15 Dnia Leczenia
 • Leczenie szpitalne Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego na OIOM w następstwie Choroby lub Nieszczęśliwego Wypadku
 • Leczenie szpitalne Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku – od 1 do 14 Dnia Leczenia
 • Leczenie szpitalne Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku – od 15 Dnia Leczenia
 • Leczenie szpitalne Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego na OIOM w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
 • Leczenie szpitalne Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego w następstwie Wypadku Komunikacyjnego – od 1 do 14 Dnia Leczenia
 • Leczenie szpitalne Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego w następstwie Wypadku Komunikacyjnego – od 15 Dnia Leczenia
 • Leczenie szpitalne Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego na OIOM w następstwie Wypadku Komunikacyjnego
 • Leczenie szpitalne Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego w następstwie Wypadku przy Pracy – od 1 do 14 Dnia Leczenia
 • Leczenie szpitalne Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego w następstwie Wypadku przy Pracy – od 15 Dnia Leczenia
 • Leczenie szpitalne Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego na OIOM w następstwie Wypadku przy Pracy
 • Leczenie szpitalne Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego w następstwie Wypadku Komunikacyjnego przy Pracy – od 1 do 14 Dnia Leczenia
 • Leczenie szpitalne Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego w następstwie Wypadku Komunikacyjnego przy Pracy – od 15 Dnia Leczenia
 • Leczenie szpitalne Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego na OIOM w następstwie Wypadku Komunikacyjnego przy Pracy
 • Leczenie szpitalne Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego w następstwie Zawału Serca lub Udaru Mózgu – od 1 do 14 Dnia Leczenia
 • Leczenie szpitalne Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego w następstwie Zawału Serca lub Udaru Mózgu – od 15 Dnia Leczenia
 • Leczenie szpitalne Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego na OIOM w następstwie Zawału Serca lub Udaru Mózgu
 • Operacje chirurgiczne Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego w następstwie Choroby lub Nieszczęśliwego Wypadku
 • Operacje chirurgiczne Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
 • Pobyt Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego w Sanatorium
 • Rekonwalescencja Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego
 • Całkowita Niezdolność Małżonka lub Partnera Ubezpieczonego do Pracy lub Samodzielnej Egzystencji w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
 • Leczenie szpitalne Dziecka Ubezpieczonego w następstwie Choroby – od 1 do 14 Dnia Leczenia
 • Leczenie szpitalne Dziecka Ubezpieczonego w następstwie Choroby – od 15 Dnia Leczenia
 • Leczenie szpitalne Dziecka Ubezpieczonego na OIOM w następstwie Choroby
 • Leczenie szpitalne Dziecka Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku – od 1 do 14 Dnia Leczenia
 • Leczenie szpitalne Dziecka Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku – od 15 Dnia Leczenia
 • Leczenie szpitalne Dziecka Ubezpieczonego na OIOM w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku
 • Dodatkowe Ubezpieczenie Assistance Medyczny

Leczenie szpitalne

Istotnym elementem ubezpieczenia MultiOchroNaplus jest również wypłata świadczeń szpitalnych. Świadczenia wypłacane są przez cztery kolejne dni w przypadku pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub dwa kolejne dni w przypadku leczenia obrażeń powstałych w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Poważne zachorowania i trwały uszczerbek na zdrowiu

Wypłacamy również świadczenia w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania Ubezpieczonego lub współubezpieczonego (tj. nowotwór, zawał serca, utrata wzroku lub mowy itp.) oraz z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu bądź kalectwa powstałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Świadczenia wypłacane są za każdy procent stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu.


Najczęściej zadawane pytania

Jakie korzyści zapewnia zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracownikowi?

Pracownik posiada zabezpieczenie finansowe potrzebne w trudnych sytuacjach życiowych, korzystając z pełnej ochrony ubezpieczeniowej przy znacznie niższej składce niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego. Świadczenia nie podlegają opodatkowaniu, nie mogą być zajęte przez sąd oraz są wolne od roszczeń wierzycieli.

Jakie korzyści zapewnia pracodawcy zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia na życie?

Otoczenie ochroną ubezpieczeniową pracowników oznacza efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Przy wdrażaniu programu pracodawca ma możliwość zastosowania różnych rozwiązań finansowych (opłacanie składki przez pracownika, pracodawcę lub w ustalonej proporcji przez pracownika i pracodawcę).
Ponadto, składka opłacana przez pracodawcę z tytułu grupowego ubezpieczenia na życie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu firmy.

Zobacz również