Ubezpieczenia dla dzieci

Najbezpieczniejsi

Dla opiekunów, chcących objąć ochroną dzieci od 6 miesiąca do 26 roku życia

  • Zapewnimy pomoc medyczną, usługi assistance oraz wypłacimy odszkodowanie, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby stan zdrowia Twojego dziecka pogorszy się.
  • Możesz na nas polegać niezależnie czy incydent zdarzy się w szkole, domu czy podczas wycieczki szkolnej.

Sprawdź szczegóły

Pakiet Oświata

Ubezpieczenie dla uczniów oraz personelu placówek oświatowych

  • Wypłacimy odszkodowanie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, jeśli wystąpi złamanie kości, zwichnięcie stawu, oparzenie, jeśli nastąpi konieczność rehabilitacji oraz w wielu innych wypadkach.
  • Zapewnimy ochronę przez całą dobę , niezależnie od tego, czy dziecko jest w szkole, czy na wakacjach.

Sprawdź szczegóły