Ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Najbezpieczniejsi

Dla opiekunów, chcących objąć ochroną dzieci od 6 miesiąca do 26 roku życia

  • Udzielamy pomocy i wsparcia finansowego, jeśli dziecko ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi lub zachoruje. W takiej sytuacji możemy wypłacić odszkodowanie, zwrócić poniesione koszty związane z powrotem do zdrowia, zapewnić pomoc medyczną oraz usługi assistance
  • Możesz na nas polegać niezależnie czy incydent zdarzy się w szkole, domu czy podczas wycieczki szkolnej.

Sprawdź szczegóły

Ubezpieczenie NNW dla Klienta Grupowego

Dla pracodawców szukających sprawdzonej ochrony

  • Zapewnimy wsparcie finansowe po wypadku w pracy, a także poza nią.
  • Wypłacimy odszkodowanie, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu, konieczne będzie nabycie protez oraz innych środków potrzebnych w procesie rehabilitacji.

Sprawdź szczegóły