Terminowe Ubezpieczenie na Życie zadba o bezpieczeństwo finansowe Twoich bliskich, a dla posiadaczy kredytów to optymalne zabezpieczenie jego spłaty, jeśli Cię zabraknie.

 • To ubezpieczenie  zapewni wsparcie finansowe Twoim bliskim
 • Zabezpieczy Twoje zobowiązania finansowe (kredyty, pożyczki)
 • Zabezpieczy finansowo Twoją firmę lub biznes, który prowadzisz.

Za stosunkowo niską składkę, której wysokość nie ulega zmianie w trakcie trwania ubezpieczenia, możesz ubezpieczyć się na wysokie kwoty, a aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo sobie oraz swojej rodzinie możesz rozszerzyć zakres ochrony o umowy dodatkowe:

 • z tytułu śmierci z malejącą sumą ubezpieczenia
 • z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym
 • z tytułu poważnego zachorowania oraz świadczenia assistance
 • z tytułu niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • z tytułu operacji chirurgicznych
 • z tytułu leczenia szpitalnego
 • z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz uszkodzenia ciała ubezpieczonego wraz ze świadczeniami assistance w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • z tytułu leczenia specjalistycznego

Zobacz również