• Zabezpieczymy Twoje zobowiązania finansowe związane z kredytem, prowadzoną firmą lub biznesem oraz zapewnimy bezpieczeństwo finansowe Twoim bliskim w trudnych dla nich chwilach.
 • Możemy rozszerzyć ochronę na wypadek poważnego zachorowania, hospitalizacji, niezdolności do pracy oraz trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Terminowe Ubezpieczenie na Życie zadba o bezpieczeństwo finansowe Twoich bliskich, a dla posiadaczy kredytów to optymalne zabezpieczenie jego spłaty, jeśli Cię zabraknie.

 • To ubezpieczenie  zapewni wsparcie finansowe Twoim bliskim
 • Zabezpieczy Twoje zobowiązania finansowe (kredyty, pożyczki)
 • Zabezpieczy finansowo Twoją firmę lub biznes, który prowadzisz.

Za stosunkowo niską składkę, której wysokość nie ulega zmianie w trakcie trwania ubezpieczenia, możesz ubezpieczyć się na wysokie kwoty, a aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo sobie oraz swojej rodzinie możesz rozszerzyć zakres ochrony o umowy dodatkowe:

 • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym
 • Ubezpieczenie dodatkowe z tytułu Niezdolności do Pracy lub Niezdolności do Samodzielnej Egzystencji
 • Ubezpieczenie dodatkowe z tytułu Poważnego Zachorowania
 • Ubezpieczenie dodatkowe z tytułu Operacji Chirurgicznych
 • Ubezpieczenie dodatkowe z tytułu Leczenia Szpitalnego
 • Ubezpieczenie dodatkowe z tytułu Uszczerbku na Zdrowiu i Uszkodzenia Ciała

Zobacz również