Terminowe Ubezpieczenie na Życie zadba o bezpieczeństwo finansowe Twoich bliskich, a dla posiadaczy kredytów to optymalne zabezpieczenie jego spłaty, jeśli Cię zabraknie.

  • To ubezpieczenie  zapewni wsparcie finansowe Twoim bliskim
  • Zabezpieczy Twoje zobowiązania finansowe (kredyty, pożyczki)
  • Zabezpieczy finansowo Twoją firmę lub biznes, który prowadzisz.

Za stosunkowo niską składkę, której wysokość nie ulega zmianie w trakcie trwania ubezpieczenia, możesz ubezpieczyć się na wysokie kwoty, a aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo sobie oraz swojej rodzinie możesz rozszerzyć zakres ochrony o umowy dodatkowe:

  • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
  • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym
  • Ubezpieczenie dodatkowe z tytułu Niezdolności do Pracy lub Niezdolności do Samodzielnej Egzystencji
  • Ubezpieczenie dodatkowe z tytułu Poważnego Zachorowania
  • Ubezpieczenie dodatkowe z tytułu Operacji Chirurgicznych
  • Ubezpieczenie dodatkowe z tytułu Leczenia Szpitalnego
  • Ubezpieczenie dodatkowe z tytułu Uszczerbku na Zdrowiu i Uszkodzenia Ciała

Pliki do pobrania

Zobacz również