Terminowe Ubezpieczenie na Życie zadba o bezpieczeństwo finansowe Twoich bliskich, a dla posiadaczy kredytów to optymalne zabezpieczenie jego spłaty, jeśli Cię zabraknie.

 • To ubezpieczenie  zapewni wsparcie finansowe Twoim bliskim
 • Zabezpieczy Twoje zobowiązania finansowe (kredyty, pożyczki)
 • Zabezpieczy finansowo Twoją firmę lub biznes, który prowadzisz.

Za stosunkowo niską składkę, której wysokość nie ulega zmianie w trakcie trwania ubezpieczenia, możesz ubezpieczyć się na wysokie kwoty, a aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo sobie oraz swojej rodzinie możesz rozszerzyć zakres ochrony o umowy dodatkowe:

 • Ubezpieczenie dodatkowe z tytułu śmierci z malejącą sumą ubezpieczenia
 • Ubezpieczenie dodatkowe z tytułu poważnego zachorowania oraz świadczenia assistance
 • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym
 • Ubezpieczenie dodatkowe z tytułu niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • Ubezpieczenie dodatkowe z tytułu operacji chirurgicznych
 • Ubezpieczenie dodatkowe z tytułu leczenia szpitalnego
 • Ubezpieczenie dodatkowe z tytułu uszczerbku na zdrowiu i uszkodzenia ciała
 • Ubezpieczenie dodatkowe z tytułu leczenia specjalistycznego

Zobacz również