SIGNAL IDUNA CARD

Dla młodych, aktywnych osób od 5 do 30 roku życia

SIGNAL IDUNA CARD

 

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie turystyczne SIGNAL IDUNA CARD

SIGNAL IDUNA CARD to najlepsze całoroczne ubezpieczenie turystyczne dla uczniów i studentów oraz miłośników sportów i podroży od 5 do 30 roku życia.

Nasze ubezpieczenie dostępne jest w trzech wariantach, już od 74 zł za rok ochrony, dzięki czemu możesz dopasować polisę do swoich potrzeb i podróżować ze spokojną głową!

 

Dlaczego warto

zabezpieczenie w razie nagłego zachorowania na COVID-19
szeroki zakres usług assistance
ochrona podczas wykonywania praktyk studenckich i szkolnych
amatorskie uprawianie sportów włączone do ochrony

 

Kiedy i jak możemy pomóc

Kupując ubezpieczenie turystyczne SIGNAL IDUNA CARD, możesz być spokojny, jeśli podczas podróży zgubisz dokumenty, dojdzie do nieszczęśliwego wypadku lub stan Twojego zdrowia pogorszy się.

W takim przypadku pokryjemy koszty leczenia związane z wizytą u lekarza, zakupem leków czy hospitalizacją, a szeroki zakres usług assistance zagwarantuje Ci rozmowę z lekarzem w języku polskim oraz transport do Polski lub kraju stałego zamieszkania, jeśli Twój stan będzie tego wymagał.

SIGNAL IDUNA CARD to ubezpieczenie turystyczne, które zapewni Ci również pomoc prawną oraz wsparcie finansowe, jeśli konieczne będzie pokrycie kosztów, w związku odpowiedzialnością cywilną, również spowodowaną uprawianiem sportów.

 

Zakres ubezpieczenia

SIGNAL IDUNA CARD to zawsze ubezpieczenie:

 • Kosztów leczenia*, w tym;
  • kosztów ratownictwa,
  • assistance,
 • Ochrony prawnej,
 • Następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym*.

*Pamiętaj, że ochroną nie są objęte koszty leczenia oraz OC w życiu prywatnym powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, kraju stałego miejsca zamieszkania, USA i Kanady.

 

Oferujemy Ci do wyboru 3 warianty karty SIGNAL IDUNA CARD. Możesz wybrać najbardziej odpowiedni dla Twoich potrzeb:

 • SIGNAL IDUNA CARD WORLD – 74 zł
 • SIGNAL IDUNA CARD WORLD SPORT – 111 zł
 • SIGNAL IDUNA CARD WORLD SPORT PLUS – 136 zł

Warianty SIGNAL IDUNA CARD różnią się zakresem ubezpieczenia i ceną.

 

Wszystkie warianty kart obejmują ochroną:

 • amatorskie uprawianie sportów, w tym również: surfingu, żeglarstwa w charakterze załogi do 10 mil morskich od brzegu, windsurfingu i kitesurfingu,
 • zaostrzenie choroby przewlekłej zdiagnozowanej i leczonej przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej,
 • wykonywanie praktyk studenckich i szkolnych.

W wariantach World Sport i World Sport Plus ubezpieczane jest dodatkowo uprawianie sportów zimowych i sportów wysokiego ryzyka (m.in. wspinaczka wysokogórska po oznaczonych szlakach, skalna oraz skałkowa do 3 500 m. n.p.m., żeglarstwo w charakterze załogi powyżej 10 mil morskich od brzegu, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting, sztuki walki, i sporty obronne), a także koszty komory dekompresyjnej dla nurkujących.

Wariant World Sport Plus warto wybrać, jeżeli uprawiasz sport wyczynowo.

 

Najczęściej zadawane pytania

 

Kto może stać się posiadaczem SIGNAL IDUNA CARD?
Każda osoba w wieku od 5 do 30 roku życia.

SIGNAL IDUNA CARD to najlepsze ubezpieczenie dla:

 • uczniów i studentów
 • miłośników sportu i podróży

Na jaki czas można wykupić to ubezpieczenie?
Ochrona ubezpieczeniowa trwa cały rok.

Jak kupić SIGNAL IDUNA CARD?
Najprościej i bez wychodzenia z domu – przez Internet.

Możesz kupić ją również u współpracujących z nami agentów i biurach podróży.

Czy zachorowanie na koronawirusa jest objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia Bezpieczne Podróże oraz Karta SIC?
Nagłe zachorowanie na Sars- Cov1, Sars- Cov2 z ich mutacjami jest objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach standardowej ochrony w ubezpieczeniu Bezpieczne Podróże oraz Karta SIC. Nie jest konieczne dodatkowe rozszerzenie ubezpieczenia oraz nie wymagamy z tego tytułu dopłaty składki. Nagłe zachorowanie rozumiane jest jako powstały w sposób nagły stan chorobowy wyma­gający natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży.

Co mam zrobić gdy podczas pobytu za granicą czuję się źle a objawy wskazują na COVID?
W takiej sytuacji należy skontaktować się z Centralą Alarmową w celu ustalenia dalszych działań. Centrala Alarmowa może zorganizować telekonsultację z lekarzem w Polsce, jest to szybkie i komfortowe rozwiązanie.

Zrobiłem test PCR będąc za granicą, jego wynik jest dodatni. Zgodnie z obowiązującymi lokalnie zasadami obowiązuje mnie izolacja. Czy Signal Iduna pokryje koszt mojego przedłużonego pobytu w hotelu?
Tak, jeżeli wiążą się z nagłym zachorowaniem na  Sars- Cov1, Sars- Cov2 z ich mutacjami. Dodatni wynik testu PCR oraz związana z nim izolacja i inne skutki nie są objęte ochroną ubezpieczeniową, o ile nie wiążą się z nagłym zachorowaniem.

Zobacz również