Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Ubezpieczenie to obejmuje wypłatę świadczeń z tytułu nieszczęśliwego wypadku i związanego z tym uszczerbku na zdrowiu lub z tytułu śmierci, powstałych na terenie Polski lub w pasie przygranicznym (w zależności od wybranego zakresu terytorialnego).

Wysokość odszkodowania ustala się po całkowicie zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji na podstawie przedstawionej SIGNAL IDUNA dokumentacji medycznej. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu i wysokość świadczenia określana jest przez lekarza wyznaczonego przez SIGNAL IDUNA.


Warianty ubezpieczenia:

Ubezpieczenie można zawrzeć w dwóch wariantach do wyboru:

 • STANDARD PLUS – ubezpieczenie obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz assistance,
 • SUPER – ubezpieczenie obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pas przygraniczny (30 km w głąb lądu) w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • SUPER PLUS – ubezpieczenie obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pas przygraniczny (30 km w głąb lądu) w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków assistance, kosztów udzielenia pierwszej pomocy medycznej oraz kosztów ratownictwa.

Wariant SUPER PLUS można dodatkowo rozszerzyć o ochronę ubezpieczeniową związaną z:

 • wyczynowym uprawianiem sportów,
 • uprawianiem sportów ekstremalnych, np. sporty motorowe, powietrzne, paralotniarstwo, wspinaczka skałkowa i wysokogórska, kolarstwo górskie, skoki na bungee, jazda na nartach/snowboardzie poza wyznaczonymi szlakami.

Ryzyka związane z amatorskim uprawianiem sportów zimowych (narciarstwo, snowboard), uprawianiem sportów wysokiego ryzyka (jazda konna, polo, myślistwo, paintball, nurkowanie z użyciem aparatu oddechowego (akwalungu), nurkowanie wrakowe i jaskiniowe, freediving, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sztuki walki i wszelkiego rodzaju sporty obronne (jeśli nie są uprawiane wyczynowo), a także praca fizyczna są objęte standardową umową ubezpieczenia.

Dodatkowo każdy wariant może zostać rozszerzony o poniższe ubezpieczenia:

 • koszty rehabilitacji,
 • bagaż podróżny,
 • sprzęt sportowy,
 • odpowiedzialność cywilna.

Warunki przystąpienia do umowy

Ubezpieczenie można zawrzeć na okres od 1 dnia do 365 dni.

Do umowy ubezpieczenia może przystąpić każdy bez względu na wiek.

Dodatkowo oferujemy preferencyjne zniżki:

 • zniżka 10% przy zakupie ubezpieczenia na wyjazd trwający ponad 5 dni,
 • zniżka 15% przy zakupie ubezpieczenia na wyjazd trwający ponad 10 dni.

Najczęściej zadawane pytania

Czy jadąc w polskie góry na narty muszę wykupić dodatkową zwyżkę do ubezpieczenia?
Nie ma takiej potrzeby, wypadki zaistniałe na nartach objęte są ochroną w ramach standardowej umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie Rzeczypospolitej.

Czy jadąc na firmowy wyjazd integracyjny można zawrzeć ubezpieczenie NNW ?
Tak, jak najbardziej.

Zobacz również