Bezpieczne Podróże MULTITRIP

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób często wyjeżdżających za granicę.

 • okres ubezpieczenia: 6 lub 12 miesięcy dla formy imiennej
 • okres ubezpieczenia: 12 miesięcy dla formy bezimiennej

Ochrona ubezpieczeniowa dla formy imiennej obowiązuje podczas wyjazdów Ubezpieczonego realizowanych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, niezależnie od ich ilości, przy czym ochrona ubezpieczeniowa obejmuje pierwsze 60 dni każdej podróży.

 

formie bezimiennej ochrona ubezpieczeniowa trwa w okresie obowiązywania umowy, wyłącznie w trakcie określonej liczby osobodni, za które została opłacona składka. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielna osobom zgłoszonym przez aplikację dostępną tutaj. Zgłoszenia należy dokonać każdorazowo przed rozpoczęciem wyjazdu.

Bepieczne Podróże to zawsze ubezpieczenie:

 • kosztów leczenia, w tym:
  • kosztów ratownictwa,
  • assistance (zakres Super)
 • pomocy prawnej,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków.

Pakiet można rozszerzyć o ubezpieczenia dodatkowe:

 • bagażu,
 • sprzętu sportowego,
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Zawsze możesz dostosować ubezpieczenie do swoich potrzeb i poszerzyć je o ryzyka związane z uprawianiem sportów zimowych, sportami wysokiego ryzyka, sportami ekstremalnymi, wyczynowym uprawianiem sportów, pracą fizyczną za granicą czy zaostrzeniem chorób przewlekłych.