Bezpieczne Podróże MULTITRIP

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób często wyjeżdżających za granicę.

 • okres ubezpieczenia: 6 lub 12 miesięcy dla formy imiennej
 • okres ubezpieczenia: 12 miesięcy dla formy bezimiennej

Ochrona ubezpieczeniowa dla formy imiennej obowiązuje podczas wyjazdów Ubezpieczonego realizowanych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, niezależnie od ich ilości, przy czym ochrona ubezpieczeniowa obejmuje pierwsze 60 dni każdej podróży.

 

formie bezimiennej ochrona ubezpieczeniowa trwa w okresie obowiązywania umowy, wyłącznie w trakcie określonej liczby osobodni, za które została opłacona składka. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielna osobom zgłoszonym przez aplikację dostępną tutaj. Zgłoszenia należy dokonać każdorazowo przed rozpoczęciem wyjazdu.

Bepieczne Podróże to zawsze ubezpieczenie:

 • kosztów leczenia, w tym:
  • kosztów ratownictwa,
  • assistance (zakres Super)
 • pomocy prawnej,
 • następstw nieszczęśliwych wypadków.

Pakiet można rozszerzyć o ubezpieczenia dodatkowe:

 • bagażu,
 • sprzętu sportowego,
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Zawsze możesz dostosować ubezpieczenie do swoich potrzeb i poszerzyć je o ryzyka związane z uprawianiem sportów zimowych, sportami wysokiego ryzyka, sportami ekstremalnymi, wyczynowym uprawianiem sportów, pracą fizyczną za granicą czy zaostrzeniem chorób przewlekłych.

 

Najczęściej zadawane pytania

Czy zachorowanie na koronawirusa jest objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia Bezpieczne Podróże oraz Karta SIC?
Nagłe zachorowanie na Sars- Cov1, Sars- Cov2 z ich mutacjami jest objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach standardowej ochrony w ubezpieczeniu Bezpieczne Podróże oraz Karta SIC. Nie jest konieczne dodatkowe rozszerzenie ubezpieczenia oraz nie wymagamy z tego tytułu dopłaty składki. Nagłe zachorowanie rozumiane jest jako powstały w sposób nagły stan chorobowy wyma­gający natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży.

Co mam zrobić gdy podczas pobytu za granicą czuję się źle a objawy wskazują na COVID-19?
W takiej sytuacji należy skontaktować się z Centralą Alarmową w celu ustalenia dalszych działań. Centrala Alarmowa może zorganizować telekonsultację z lekarzem w Polsce, jest to szybkie i komfortowe rozwiązanie.

Zrobiłem test PCR będąc za granicą, jego wynik jest dodatni. Zgodnie z obowiązującymi lokalnie zasadami obowiązuje mnie izolacja. Czy Signal Iduna pokryje koszt mojego przedłużonego pobytu w hotelu?
Tak, jeżeli wiążą się z nagłym zachorowaniem na  Sars- Cov1, Sars- Cov2 z ich mutacjami. Dodatni wynik testu PCR oraz związana z nim izolacja i inne skutki nie są objęte ochroną ubezpieczeniową, o ile nie wiążą się z nagłym zachorowaniem.