SIGNAL IDUNA CARD

SIGNAL IDUNA CARD zapewni Ci kompleksową ochronę ubezpieczeniową, w tym pokrycie:

 • kosztów leczenia podczas podróży zagranicznej (ubezpieczenie KL) – obowiązuje poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, kraju stałego miejsca zamieszkania, USA i Kanady,
 • kosztów związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie NNW) – obowiązuje na terenie całego świata
 • kosztów wyrządzonej przez Ciebie szkody (ubezpieczenie OC) – obowiązuje poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, kraju stałego miejsca zamieszkania, USA i Kanady
 • kosztów związanych z zachorowaniem na COVID-19 (ubezpieczenie KL) – obowiązuje poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, kraju stałego miejsca zamieszkania, USA i Kanady.

SIGNAL IDUNA CARD pomoże Ci w każdej sytuacji

W trudnej sytuacji otrzymasz szybką pomoc dzwoniąc lub wysyłając sms do Centrali Alarmowej, która pracuje dla Ciebie 24 h przez 365 dni w roku.

Numery do Centrali Alarmowej podane są na karcie SIGNAL IDUNA CARD.


Warianty ubezpieczenia

Oferujemy do wyboru 3 warianty karty SIGNAL IDUNA CARD WORLD. Możesz wybrać najbardziej odpowiedni dla Twoich potrzeb:

 • SIGNAL IDUNA CARD WORLD – 74 zł
 • SIGNAL IDUNA CARD WORLD SPORT – 111 zł
 • SIGNAL IDUNA CARD WORLD SPORT PLUS – 136 zł

Warianty SIGNAL IDUNA CARD WORD różnią się zakresem ubezpieczenia i ceną.

Wszystkie warianty kart obejmują ochroną:

 • amatorskie uprawianie sportów, w tym również: surfingu, żeglarstwa w charakterze załogi do 10 mil morskich od brzegu, windsurfingu i kitesurfingu,
 • zaostrzenie choroby przewlekłej zdiagnozowanej i leczonej przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej,
 • wykonywanie praktyk studenckich i szkolnych.

W wariantach World Sport i World Sport Plus ubezpieczane jest dodatkowo uprawianie sportów zimowych i sportów wysokiego ryzyka (m.in. wspinaczka wysokogórska po oznaczonych szlakach, skalna oraz skałkowa do 3 500 m. n.p.m., żeglarstwo w charakterze załogi powyżej 10 mil morskich od brzegu, nurkowanie z aparatem powietrznym, rafting, sztuki walki, i sporty obronne), a także koszty komory dekompresyjnej dla nurkujących.

Wariant World Sport Plus warto wybrać, jeżeli uprawiasz sport wyczynowo.


Warunki przystąpienia do umowy

Kto może stać się posiadaczem SIGNAL IDUNA CARD?
Każda osoba w wieku od 5 do 30 roku życia.

SIGNAL IDUNA CARD to najlepsze ubezpieczenie dla:

 • uczniów i studentów
 • miłośników sportu i podróży

Na jaki czas można wykupić to ubezpieczenie?
Ochrona ubezpieczeniowa trwa cały rok.

Jak kupić SIGNAL IDUNA CARD?
Najprościej i bez wychodzenia z domu – przez Internet.

Możesz kupić ją również u współpracujących z nami agentów i biurach podróży.

 

Najczęściej zadawane pytania

Czy zachorowanie na koronawirusa jest objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia Bezpieczne Podróże oraz Karta SIC?
Nagłe zachorowanie na Sars- Cov1, Sars- Cov2 z ich mutacjami jest objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach standardowej ochrony w ubezpieczeniu Bezpieczne Podróże oraz Karta SIC. Nie jest konieczne dodatkowe rozszerzenie ubezpieczenia oraz nie wymagamy z tego tytułu dopłaty składki. Nagłe zachorowanie rozumiane jest jako powstały w sposób nagły stan chorobowy wyma­gający natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży.

Co mam zrobić gdy podczas pobytu za granicą czuję się źle a objawy wskazują na COVID?
W takiej sytuacji należy skontaktować się z Centralą Alarmową w celu ustalenia dalszych działań. Centrala Alarmowa może zorganizować telekonsultację z lekarzem w Polsce, jest to szybkie i komfortowe rozwiązanie.

Zrobiłem test PCR będąc za granicą, jego wynik jest dodatni. Zgodnie z obowiązującymi lokalnie zasadami obowiązuje mnie izolacja. Czy Signal Iduna pokryje koszt mojego przedłużonego pobytu w hotelu?
Tak, jeżeli wiążą się z nagłym zachorowaniem na  Sars- Cov1, Sars- Cov2 z ich mutacjami. Dodatni wynik testu PCR oraz związana z nim izolacja i inne skutki nie są objęte ochroną ubezpieczeniową, o ile nie wiążą się z nagłym zachorowaniem.