Agnieszka Hołubowska i Jerzy Świątek uhonorowani odznaką „Za zasługi dla ubezpieczeń”


Odznakę "Za zasługi dla ubezpieczeń" otrzymuje osoba zajmująca się problematyką ubezpieczeniową lub krzewieniem wiedzy o ubezpieczeniach, która wniosła znaczący wkład w rozwój ubezpieczeń w Polsce.

Jest to dla nas zaszczyt, iż kolejne osoby wśród pracowników SIGNAL IDUNA dołączyły do grona osób wyróżnionych tą prestiżową, branżową odznaką.